Contabilitate, Diagnostic, Evaluare

Tutori
Prof. dr. Marilena Mironiuc
Conf. dr. Ciprian Apostol

Plan de învățământ


Programul de master propune cursanţilor aprofundarea cunoştinţelor în domeniul contabilităţii, analizei economico-financiare şi evaluării în afaceri, printr-un sistem de competenţe corelat cu cerinţele pieţei muncii europene şi cu exigenţele organismelor profesionale ANEVAR și CECCAR. Obiectivele programului de master sunt rezumate astfel: acoperirea prin oferta educaţională a cererii de specialişti în domeniul contabilităţii, analizei economico-financiare, evaluării afacerilor, auditului, expertizei contabile;consolidarea legăturilor cu firmele, instituţiile şi comunităţile beneficiare ale absolvenţilor de masterat pentru a obţine informaţii cu privire la nivelul de pregătire a absolvenţilor noştri şi opinii în legătură cu structura şi conţinutul procesului didactic; integrarea educaţiei cu cercetarea de specialitate, ca premisă pentru continuarea pregătirii prin studii doctorale.

În ceea ce priveşte ocupaţiile vizate de absolvenţii acestui program de învăţământ superior, menţionăm că la societăţile comerciale, instituţiile de credit, întreprinderile private, agenţiile şi instituţiile guvernamentale, instituţiile publice, administraţia publică locală etc., pentru care sunt pregătiţi absolvenţii, sunt avute în vedere profesiile: director economic, economist şef, contabil şef; şef compartiment contabilitate generală; şef compartiment contabilitate de gestiune; analist financiar; auditor intern; şef compartiment de audit/cabinet de audit şi consultanţă; expert evaluator/lichidator liber profesionist; auditor extern independent etc.

Programul de studiu va asigura echivalarea examenului de acces la profesie al ANEVAR și CECCAR.