Bănci şi pieţe financiare

Tutori
Prof. dr. Ovidiu Stoica
Prof. dr. Bogdan Căpraru

Plan de învățământ

Fişele disciplinelor din planul de învăţământ

 • Semestrul 1
  Politici monetare
  Piața produselor și serviciilor bancare
  Reglementări și instituții ale pieței de capital
  Retail banking
  Managementul portofoliului
  Discipline facultative
  Guvernanţa corporativă şi sistemul de control intern
  Semestrul 2
  Corporate banking
  Managementul riscului bancar
  Modelare pe piața financiară
  Finanțarea dezvoltării imobiliare
  Discipline opționale 1 din 2
  International banking
  Evaluarea întreprinderii
  Discipline facultative
  Drept financiar european
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2023/2024)
 • Semestrul 1
  Instrumente bancare moderne de plăți și creditare
  Investment banking
  Piețe financiare europene
  Politici și strategii bancare
  Discipline opționale 1 din 2
  Metode de cercetare în finanţe
  Finanțe compotamentale
  Discipline facultative: Management strategic
  Semestrul 2
  Strategii pe piețele instrumentelor financiare derivate
  Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii
  Etică și integritate academică
  Stagiu de cercetare/ documentare şi pregătirea disertației
  Audit bancar
  Practică
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2023/2024)


Programul de masterat „Bănci şi Pieţe Financiare” îşi propune să formeze specialişti de înaltă clasă, cu competenţe în studiul şi analiza problemelor financiar-bancare şi ale celor din domeniul pieţei de capital.
Acest program de master se adresează atât studenților care doresc o carieră de practicieni în domeniul financiar-bancar, cât și în domeniul academic, ambele la nivel național și internațional.

Absolvenții programului de master „Bănci și Piețe Financiare” au perspective certe de integrare în activitatea practică, deoarece activitatea bancară şi cea privind piaţa de capital se află într-o continuă expansiune şi diversificare la nivel național și internațional şi reclamă specialişti din ce în ce mai pregătiţi.
Masterul de „Bănci şi Pieţe Financiare” este o opțiune pentru tine, deoarece:

 • în ultimii ani, există preocupări tot mai mari din partea instituțiilor financiar-bancare de a recruta studenți bine pregă-tiți încă de pe băncile școlii;
 • programul de masterat are încheiate convenții de practică cu un număr considerabil de bănci și entități din domeniul pieței de capital, unde studenții au ocazia de a îmbina cunoștințele teoretice cu cele practice sub îndrumarea unor tutori din cadrul acestor instituții;
 • tutorii și coordonatorii de practică ai programului de masterat au preocupări continue de căutare de parteneriate de practică și creșterea inserției profesionale a studenților și absolvenților;
 • cursurile și seminariile sunt susținute de profesori cu bogată experiență academică și practică din cadrul Universității, dar și de profesori invitații de la universități din SUA, Italia, Franța;
 • studenții pot participa la evenimente și întâlniri cu specialiști din mediul financiar-bancar.