Ovidiu Stoica

Prof.univ.dr., Director Departament/ Professor, PhD. Head of Department

Cursuri predate / Courses

Monedă şi Credit/Money and Credit
Integrare financiar-monetară europeană/ European Financial and Monetary Integration
Pieţe financiare europene/ European Financial Markets
Reglementări şi instituţii ale pieţei de capital/ Capital Market Institutions and Regulations
Governance and Regulation: Monetary policy and financial regulation

Domenii de interes / Areas of interest

Monedă – Credit – Bănci/ Money – Credit – Banks
Pieţe de capital/ Capital Markets
Integrare europeană/ European Integration
Finanţe internaţionale/ International Finance
e-Guvernare/ eGovernment

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-806a
Stay in Touch