Administraţie publică

Tutori
Prof. dr. Mihaela Onofrei
Prof. dr. Florin Oprea

Plan de învățământ
(inclusiv din pachetul celor necesare pentru certificarea ca auditor intern în sectorul public)


Eficiența organizațiilor depinde și de performanța profesională a membrilor ei. De aceea este nevoie de o schimbare profundă a administrației publice sub aspectul calității factorului uman implicat. Masterul Administrație publică își propune să ofere soluții și susținere.

OBIECTIVELE programului:   formarea de specialiști de înaltă ţinută profesională pentru administraţia publică; cultivarea cunoștinţelor, competenţelor și abilităţilor practice necesare absolvenţilor pentru integrarea profesională și parcursul ascendent în carieră, în condiţii de mobilitate sectorială/geografică.

DE CE SĂ ALEGI acest program: pentru că vrei să-ţi formezi abilităţi de manager în administraţia publică;  pentru că vrei să te alături unei echipe care defineşte calitatea şi excelenţa în învăţământul de master în administraţie publică; pentru că vrei să fii implicat în proiecte de cercetare alături de colegi şi cadrele didactice; pentru că vrei să participi la conferinţe anuale dedicate masteranzilor;  pentru că ştim cum să te formăm ca LEADER.

SPECIFICUL programului: curricula adaptată la particularități şi cerințe (ale sectorului, angajatorilor, masteranzilor); pregătire interdisciplinară (de domeniu juridic, economic, managerial); pregătire pentru poziții profesionale din administrația locală, centrală şi sectorul privat; pregătire pentru pentru poziții profesionale din structuri administrative;  asigurarea condiției legale impuse pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere/ dobândirea calității de înalt funcționar public.

PROGRAM beneficiar al proiectului POSDRU 60072