Administraţie publică

Tutori
Prof. dr. Mihaela Onofrei
Prof. dr. Florin Oprea

Plan de învățământ
(inclusiv din pachetul celor necesare pentru certificarea ca auditor intern în sectorul public)

 • Semestrul 1
  Etica în administraţia publică
  Dreptul mediului
  Managementul proiectelor europene
  Gestiunea financiară a instituțiilor publice
  Discipline opționale: 1 din 2
  Politici europene
  Audit intern I (Concepte, planificare, standarde)
  Discipline facultative
  Guvernanţa corporativă şi sistemul de control intern
  Gestiunea riscurilor
  Semestrul 2
  Sisteme informaţionale de birou
  Sisteme administrative comparate
  Finanţe publice europene
  Drept financiar european
  Managementul financiar al colectivităților locale
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2023/2024)
 • Semestrul 1
  Administraţie electronică
  Dreptul funcţiei publice
  Politici financiare guvernamentale
  Management strategic
  Discipline opționale: 1 din 2
  Audit intern II (Misiuni de audit)
  Managementul calității în administrația publică
  Discipline facultative
  Contabilitate pentru afaceri
  Semestrul 2
  Gestiunea fondurilor structurale europene
  Analiza politicilor publice
  Protecţia juridică a drepturilor omului
  Etică și integritate academică
  Stagiu de cercetare/ documentare şi pregătirea disertației
  Practică
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2023/2024)


Eficiența organizațiilor depinde și de performanța profesională a membrilor ei. De aceea este nevoie de o schimbare profundă a administrației publice sub aspectul calității factorului uman implicat. Masterul Administrație publică își propune să ofere soluții și susținere.

OBIECTIVELE programului:   formarea de specialiști de înaltă ţinută profesională pentru administraţia publică; cultivarea cunoștinţelor, competenţelor și abilităţilor practice necesare absolvenţilor pentru integrarea profesională și parcursul ascendent în carieră, în condiţii de mobilitate sectorială/geografică.

DE CE SĂ ALEGI acest program: pentru că vrei să-ţi formezi abilităţi de manager în administraţia publică;  pentru că vrei să te alături unei echipe care defineşte calitatea şi excelenţa în învăţământul de master în administraţie publică; pentru că vrei să fii implicat în proiecte de cercetare alături de colegi şi cadrele didactice; pentru că vrei să participi la conferinţe anuale dedicate masteranzilor;  pentru că ştim cum să te formăm ca LEADER.

SPECIFICUL programului: curricula adaptată la particularități şi cerințe (ale sectorului, angajatorilor, masteranzilor); pregătire interdisciplinară (de domeniu juridic, economic, managerial); pregătire pentru poziții profesionale din administrația locală, centrală şi sectorul privat; pregătire pentru pentru poziții profesionale din structuri administrative;  asigurarea condiției legale impuse pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere/ dobândirea calității de înalt funcționar public.

PROGRAM beneficiar al proiectului POSDRU 60072