Administraţie publică

Tutori
Prof. dr. Mihaela Onofrei
Prof. dr. Florin Oprea

Plan de învățământ
(inclusiv din pachetul celor necesare pentru certificarea ca auditor intern în sectorul public)

Fişele disciplinelor din planul de învăţământ

 • Semestrul 1
  Etica în administraţia publică
  Dreptul mediului
  Managementul proiectelor europene
  Gestiunea financiară a instituțiilor publice
  Discipline opționale: 1 din 2
  Politici europene
  Audit intern I (Concepte, planificare, standarde)
  Discipline facultative
  Guvernanţa corporativă şi sistemul de control intern
  Gestiunea riscurilor
  Semestrul 2
  Sisteme informaţionale de birou
  Sisteme administrative comparate
  Finanţe publice europene
  Drept financiar european
  Managementul financiar al colectivităților locale
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2024/2025)
 • Semestrul 1
  Administraţie electronică
  Dreptul funcţiei publice
  Politici financiare guvernamentale
  Management strategic
  Discipline opționale: 1 din 2
  Audit intern II (Misiuni de audit)
  Managementul calității în administrația publică
  Discipline facultative
  Contabilitate pentru afaceri
  Cercetare ştiinţifică
  Semestrul 2
  Gestiunea fondurilor structurale europene
  Analiza politicilor publice
  Protecţia juridică a drepturilor omului
  Etică și integritate academică
  Stagiu de cercetare/ documentare şi pregătirea disertației
  Practică
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2024/2025)


Eficiența organizațiilor depinde și de performanța profesională a membrilor ei. De aceea este nevoie de o schimbare profundă a administrației publice sub aspectul calității factorului uman implicat. Masterul Administrație publică își propune să ofere soluții și susținere.

OBIECTIVELE programului:   formarea de specialiști de înaltă ţinută profesională pentru administraţia publică; cultivarea cunoștinţelor, competenţelor și abilităţilor practice necesare absolvenţilor pentru integrarea profesională și parcursul ascendent în carieră, în condiţii de mobilitate sectorială/geografică.

DE CE SĂ ALEGI acest program: pentru că vrei să-ţi formezi abilităţi de manager în administraţia publică;  pentru că vrei să te alături unei echipe care defineşte calitatea şi excelenţa în învăţământul de master în administraţie publică; pentru că vrei să fii implicat în proiecte de cercetare alături de colegi şi cadrele didactice; pentru că vrei să participi la conferinţe anuale dedicate masteranzilor;  pentru că ştim cum să te formăm ca LEADER.

SPECIFICUL programului: curricula adaptată la particularități şi cerințe (ale sectorului, angajatorilor, masteranzilor); pregătire interdisciplinară (de domeniu juridic, economic, managerial); pregătire pentru poziții profesionale din administrația locală, centrală şi sectorul privat; pregătire pentru pentru poziții profesionale din structuri administrative;  asigurarea condiției legale impuse pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere/ dobândirea calității de înalt funcționar public.

PROGRAM beneficiar al proiectului POSDRU 60072