Mihaela Onofrei

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Management financiar/ Financial Management
Guvernanţă financiara corporativă/ Financial Corporate Governance
Sisteme administrative comparate/ Comparative Administrative Systems
Elemente de ştiinţa administraţiei/ Fundamentals of Administrative Science
Decizia în administraţia publică/ Decision in Public Administration

Domenii de interes / Areas of interest

Finanţe/ Finance
Administraţie publică/ Public Administration

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-702
Stay in Touch