Afaceri internaționale şi strategii interculturale

Tutori
Prof. dr. Andreea Oana Iacobuţă
Conf.dr. Elena Ramona Ciortescu

Plan de învățământ

Fişele disciplinelor din planul de învăţământ

 • Semestrul 1
  Instituţii şi medii de afaceri
  Logică economică
  Comunicare interculturală de afaceri în limba germană I
  Strategii de comunicare și negociere în afaceri
  Discipline opționale: 1 din 2
  Comunicare interculturală în limba engleză I
  Comunicare interculturală în limba franceză I
  Semestrul 2
  Strategii de afaceri internaţionale. Studii de caz
  Conjunctură economică internațională
  Comunicare interculturală de afaceri în limba germană II
  Discipline opționale: 1 din 2
  Comunicare interculturală în limba engleză II
  Comunicare interculturală în limba franceză II
  Discipline opționale: 1 din 2
  Managementul resurselor umane
  Leadership
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2023/2024)
 • Semestrul 1
  Instituţii şi politici europene
  Marketing internațional
  Comunicare interculturală de afaceri în limba germană III
  Discipline opționale: 1 din 2
  Comunicare interculturală în limba engleză III
  Comunicare interculturală în limba franceză III
  Discipline opționale: 1 din 2
  Metode de cercetare cantitativă în afaceri internaţionale
  Introducere în modelarea fenomenelor macroeconomice
  Discipline facultative
  Coaching antreprenorial
  Comunicare şi relaţii publice
  Drept comercial internaţional
  Gestiunea riscurilor
  Managementul diversităţii şi incluziunii
  Semestrul 2
  Economie antreprenorială și simulări de afaceri
  Comunicare interculturală de afaceri în limba germană IV
  Etică și integritate academică
  Stagiu de cercetare pentru pregătirea lucrării de disertației
  Practica
  Discipline opționale: 1 din 2
  Comunicare interculturală în limba engleză IV
  Comunicare interculturală în limba franceză IV
  Discipline facultative
  Consultanță în afaceri
  Etica afacerilor
  Finanţarea afacerilor pe piaţa europeană
  Drept fiscal european
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2023/2024)


Obiectivele propuse sunt: însuşirea modelelor şi abilităţilor de comunicare scrisă şi orală; însuşirea tehnicilor de comunicare în afaceri, adoptarea unui discurs scris sau oral adecvat fiecărei situaţii de comunicare internaţională şi deprinderea tehnicilor şi strategiilor de negociere în afaceri; exersarea gândirii critice şi speculative în dezbateri şi negocieri; crearea deprinderilor privitoare la construirea, analiza şi exploatarea diagnosticului intercultural de afaceri şi crearea convingerilor privind nevoia de adaptare la specificitatea culturală locală; buna cunoaştere a fenomenelor econo-mice, instituţiilor, organismelor şi legislaţiei internaţionale; familiarizarea cu marketingul şi comerţul internaţional, cu politicile şi instituţiile europene şi cu teoriile globalizării; dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi a cunoştinţelor necesare identificării, analizării şi exploatării oportunităţilor de afaceri şi de finanţare a afacerilor pe piaţa internă şi internaţională.

Avantajele comparative ale programului sunt: competenţe foarte bune de comunicare în două limbi de circulaţie internaţională (engleză/franceză şi germană); capabilităţi de nivel înalt pentru accesare şi mobilitate în cadrul programelor internaţionale de studii şi de practică; cunoaşterea adecvată a mediului internaţional de afaceri; cunoaşterea instituţiilor şi politicilor Uniunii Europene; competenţe profesionale pentru angajare; posibilitatea efectuării unui stagiu de practică la o universitate din Germania.