Andreea Oana Iacobuţă

Prof.univ.dr., Habil, Director Departament / Professor,PhD., Habil, Head of Department

Cursuri predate / Courses:

Microeconomie / Microeconomics
Macroeconomie / Macroeconomics
Doctrine economice / Economic Doctrines
Instituţii şi dezvoltare economică / Institutions and Economic Development
Analiza economică a dreptului / Economic Analysis of Law

Domenii de interes / Areas of interest:

Economie instituţională / Institutional Economics
Doctrine economice / Economic Doctrines
Economia sectorului public / Public Sector Economics
Antreprenoriat / Entrepreneurship

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-318
Stay in Touch