Blog

,

Prelegere academică – Lector poz. 32

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Departamentul de Economie și Relații Internaționale

 

A N U N Ţ

Comisia de concurs, numită pentru ocuparea postului de lector universitar, perioadă nedeterminată, poziţia 32 din Statul de funcţiuni al Departamentului de Economie și Relații Internaționale, a stabililit tema prelegerii publice care va fi susţinută – Marți, 28 iunie 2022, începând cu ora 11:00, sala B516:

 

”Business English Communication Skills: Preparing and Delivering Effective Presentations”

 

 

Preşedintele Comisiei de Concurs,
Prof . univ. dr. Andreea-Oana Iacobuță-Mihăiță

 

Afișat,

26 iunie 2022, ora 11.00