Blog

,

Proba practică – Asistent univ. poz. 82

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică

 A N U N Ţ

 

Comisia de concurs, numită pentru ocuparea postului de asistent universitar, perioada nedeterminată, poziţia 82 din Statul de funcţiuni al Departamentului de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică, a stabililit tema prelegerii publice care va fi susţinută  – Marți, 28 iunie 2022, ora 12,00, în sala B 321 a:

”Modele neliniare semilogaritmice”

 (1 ORĂ)

 

Afişat,

26 iunie 2022

Preşedintele Comisiei de Concurs,

      Prof . univ. dr.  Florin Dumitriu