Sorin Gabriel Anton

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Gestiunea riscurilor financiare/ Financial Risk Management
Instituţii financiar-bancare internaţionale/ International Financial and Banking Institutions
Analiza financiară/ Financial Analysis
Management financiar/ Financial Management
Managementul riscului în activitatea bancară şi asigurări/ Risk Management in Banking and Insurance

Domenii de interes / Areas of interest

Finanţele întreprinderii/ Company Finance
Pieţe financiare/ Financial Markets
Instituţii financiar-bancare internaţionale/ International Financial and Banking Institutions

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-804b
Stay in Touch