Blog

,

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ PENTRU MASTERANZI

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ PENTRU MASTERANZI

Business Graduates Research Forum

(ediția a IV-a)

Call for papers

Conferința “Business Graduates Research Forum” (ediția a IV-a) este un eveniment care vizează creşterea implicării studenților masteranzi în activitatea științifică, în vederea mai bunei lor pregătiri profesionale și a deschiderii oportunităților de urmare a studiilor doctorale.

Public țintă: studenți masteranzi în domeniul economic de la toate specializările Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) sau din cadrul unor universități partenere din țară și străinătate (ex. Republica Moldova, studenți Erasmus etc.).

Organizatori: Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA)

Data și locația: 19 mai 2023, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Corp B

Înscrierile se vor face în baza unui rezumat extins (între 300- 500 de cuvinte), redactat în limba română sau engleză iar prezentările vor fi susținute în limba română.

Conferința include trei secțiuni:

  • Secțiunea A. Studiu al literaturii (Literature review) –sunt prezentate analitic studii ale literaturii științifice, realizate în vederea fundamentării unei cercetări.
  • Secțiunea B. Rezultate preliminare (Research paper) –sunt prezentate rezultate preliminare ale cercetărilor derulate de masteranzi, obținute după colectarea unor date și prelucrarea lor.
  • Secțiunea C. Proiecte în echipă (Research paper) – sunt prezentate rezultate ale cercetărilor derulate de către echipe de masteranzi (maxim 4 persoane în fiecare echipă), obținute după colectarea unor date și prelucrarea lor.

Studenții au posibilitatea să se înscrie cu lucrări la una sau mai multe secțiuni sub îndrumarea unui cadru didactic. Detaliile cu privire la cerințele corespunzătoare fiecărei secțiuni pot fi furnizate de către cadrul didactic îndrumător.

Cele mai bune lucrări vor fi premiate și publicate ulterior într-un volum de articole științifice.

Informații pentru participanți:

trimiterea rezumatului – până la data de 5 mai 2023, la adresa de email: conferinta.master@gmail.com

acceptarea lucrării – până la data de 12 mai 2023

prezentarea lucrării – 19 mai 2023

Programul conferinţei aici!