Adriana Zaiţ

Prof.univ.dr.

Cursuri predate

Analiza datelor calitative
Cercetari avansate de marketing
Business Research Methods
Relaţii publice
Marketing
Marketing direct
Marketingul serviciilor
Principles of Marketing
Public relations
Marketing non-profit

Domenii de interes

Evaluarea cercetării
Marketing educaţional
Marketing intercultural
Imagine corporată şi CSR
Metodologia cercetării ştiinţifice

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-619
Stay in Touch