Blog

,

The Sustainable Development Theory: A Critical Approach

Volum semnat de profesori și cercetători ai UAIC, publicat la prestigioasa editură Palgrave Macmillan

Cartea “The Sustainable Development Theory: A Critical Approach” (Vol. 1 – The Discourse of the Founders), semnată de prof. univ. dr. Ion POHOAȚĂ și cercetătorii Delia Elena DIACONAŞU și Vladimir Mihai CRUPENSCHI, din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a fost publicată recent la prestigioasa editură Palgrave Macmillan din Marea Britanie, parte din compania Springer Nature, care susține tradiția a peste 170 de ani de producție academică.

Lucrarea, care conține peste 200 de pagini, este structurată în șapte capitole și propune o perspectivă nouă în contextul actual al lucrărilor despre sustenabilitate.

În cadrul acestui volum se argumentează că teoria dezvoltării sustenabile și-a pierdut din rigoare din două motive principale. Primul se referă la o inflație conceptuală cu efect diluant sau chiar confiscator pentru o corectă înțelegere. Al doilea constă într-o îndepărtare de izvoarele științifice tradiționale ale clasicilor și, parțial, ale  neoclasicilor, solid inspiratoare pe palierele economic, social sau natură.

Explorând zone de mare  interes din operele acestora, autorii creionează cadrul  teoretic pe care ar trebui să se sprijine cu adevărat  sustenabilitatea.

Ideea principală a cărții se traduce într-o pledoarie pentru detașarea de formele impure ale teoriei despre sustenabilitate și o reconstrucție a acesteia prin reconcilierea cu legitățile unei creșteri sănătoase, așa cum sunt ele reliefate în operele fondatoare.

Autorii susțin o abordare holistică, macroeconomică și instituționalistă a creșterii sustenabile, în care componentele ce țin de social, ecologic și economic funcționează în deplin consens.

Volumul este prezentat pe site-ul Editurii Palgrave Macmillan, la adresa: www.palgrave.com