Blog

Sesiunea anuală de comunicări științifice studențești, secțiunea Finanțe

În data de 11 mai 2018, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Departamentul de Finanțe, Monedă și Administrație Publică, organizează Sesiunea anuală de comunicări științifice studențești, secțiunea Finanțe, la care sunt invitați să participe studenții ciclului de licență și master.

Lucrările sesiunii se vor derula în sala C810, începând cu orele 9.