Blog

,

Selecţie consultanţi individuali Şcoala de vară EconomIS

Schema de Granturi: SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂŢI – Programe de vară de tip punte (SGCU – PV)

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Titlul subproiectului: Școală de vară pentru Economiști (EconomIS)

Acord de grant nr. 111/SGU/PV/II

Consultanți individuali  (studenți – reprezentanți ai asociațiilor studențești): Invitație de participare și Termeni de referință

Notă pentru prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor – 02.07.2024, ora 12:00

Notă pentru prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor – 04.07.2024, ora 23:59

Notă pentru prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor – 05.07.2024, ora 23:59

Consultanți individuali  (studenți – supraveghetori): Invitație de participare și Termeni de referință

Notă pentru prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor – 02.07.2024, ora 12:00