Negocieri, relații publice

Tutori
Prof. dr. Adriana Manolică

Plan de învățământ

 • Discipline obligatorii
  Antreprenoriat
  Marketing personal
  Relaţii publice
  Comportament organizaţional
  Comunicare organizaţională
  Discipline opționale – cinci discipline din pachet
  Contabilitate pentru afaceri
  Informatica pentru afaceri
  Finanțele afacerilor
  Managementul organizaţiilor
  Marketing operaţional şi strategic
  Economie
  Statistica pentru afaceri
 • Discipline obligatorii
  Analiza calitativă de marketing
  Tehnici de negociere
  Negocieri internaţionale
  Comunicare managerială internaţională
  Marketing relaţional
  Cercetarea comportamentului consumatorului
  Comunicare on-line
  Strategii de marketing internaţional
  Proiect de specialitate
  Practica


Misiunea programului

Programul de master Negocieri – Relaţii publice are ca misiune specializarea absolvenţilor de învăţământ superior din ciclul II de studii în domeniul negocierilor şi relaţiilor publice şi asigurarea dezvoltării unor abilităţi practice care să permit absolvenţilor accesul pe această piaţă foarte actuală.

Obiectivele programului de master Negocieri – Relaţii publice sunt:
• Crearea unor abilităţi şi deprinderi practice care sa le permită absolvenţilor integrarea corespunzătoare pe piaţa muncii;
• Asigurarea unor competenţe care să certifice absolvenţilor nivelul de calificare atins în domeniul negocierilor şi al relaţiilor publice;
• Evidenţierea rolului comunicării economice şi a limbajului economic în formarea şi dezvoltarea profesională;
• Promovarea domeniului negocierilor şi relaţiilor publice şi consolidarea prestigiului acestuia în societate.

Absolvenţii masteratului în Negocieri – Relaţii publice vor putea lucra în orice domeniu care se confruntă cu negocieri şi acţiuni de relaţii publice (antreprenori, sales manageri, area sales manageri, team leaders, account management, PR, middle & top management). Profesioniştii din domenii precum asigurări, FMCG, retail, B2B, banking, servicii, juridic vor putea derula afacerile cu mai multă competenţă prin însuşirea celor mai noi cunoştinţe în domeniu.

Programul de pregătire va privilegia acumularea cunoştinţelor privind cercetarea în domeniul negocierilor şi relaţiilor publice, ceea ce va face accesibile posturile din companiile de consultanţă în afaceri, dar şi posturile din cercetarea universitară.