Management în turism – Bălți

Tutori
Prof. dr. Valentin Niţă

Plan de învățământ

Fişele disciplinelor din planul de învăţământ

 • Semestrul 1
  Managementul organizaţiilor
  Statistica pentru afaceri
  Management strategic
  Iniţierea afacerilor în turism
  Discipline opționale – 1 din 2
  Comunicare de afaceri în limba Engleză
  Comunicare de afaceri în limba Franceză
  Semestrul 2
  Cercetari de piaţă în turism
  Turism și dezvoltare regională și locală
  Industria ospitalităţii
  Managementul proiectelor
  Etica si integritate academica
  Discipline facultative
  Managementul conflictelor
  Managementul recompenselor
  Comunicare interculturală în limba străină II
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2023/2024)
 • Semestrul 1
  Turism internațional
  Managementul evenimentelor în turism
  Recrutarea, selecţia şi dezvoltarea resurselor umane
  Geografia şi managementul destinaţiei turistice
  Interpretarea moștenirii culturale în turism
  Semestrul 2
  Etica afacerilor şi protecţia consumatorului
  Crearea şi comercializarea produselor turistice
  Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei
  Practica
  Discipline facultative:
  Geopolitică şi mediile de afaceri
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2023/2024)


Misiune:

Programul de masterat MANAGEMENT ÎN TURISM oferă oportunităţi licenţiaţilor din orice domeniu al învăţământului superior care doresc o formare complementară în industria turismului, permiţându-le studenţilor să-şi dezvolte acele abilităţi intelectuale, vocaţionale şi personale specifice unei cariere în turism.

Competenţe:

• managementul proiectelor turistice;
• dezvoltarea și comercializarea produselor turistice prin agenții de turism (virtuale sau nu), în cadrul unor departamente de marketing sau în cadrul serviciilor de relații cu clienții din structurile hoteliere;
• dezvoltarea capacităților analitice și a competențelor decizionale;
• rezolvarea dilemelor etice în afacerile din turism și protejarea reputației firmei.

Calificări:

Agent de turism, consilier clienţi, analist piaţă turistică, manager de produs turistic, manager de vanzări.

Transversalitatea acestui program de studii permite şi accesul la alte funcţii ale întreprinderii precum cea financiară şi de cercetare-dezvoltare. Se deschid astfel perspective de lucru în toate sectoarele de activitate (industrie, turism, servicii) atât în România cât şi în străinătate.