Management în turism – Bălți

Tutori
Prof. dr. Valentin Niţă

Plan de învățământ


Misiune:

Programul de masterat MANAGEMENT ÎN TURISM oferă oportunităţi licenţiaţilor din orice domeniu al învăţământului superior care doresc o formare complementară în industria turismului, permiţându-le studenţilor să-şi dezvolte acele abilităţi intelectuale, vocaţionale şi personale specifice unei cariere în turism.

Competenţe:

• managementul proiectelor turistice;
• dezvoltarea și comercializarea produselor turistice prin agenții de turism (virtuale sau nu), în cadrul unor departamente de marketing sau în cadrul serviciilor de relații cu clienții din structurile hoteliere;
• dezvoltarea capacităților analitice și a competențelor decizionale;
• rezolvarea dilemelor etice în afacerile din turism și protejarea reputației firmei.

Calificări:

Agent de turism, consilier clienţi, analist piaţă turistică, manager de produs turistic, manager de vanzări.

Transversalitatea acestui program de studii permite şi accesul la alte funcţii ale întreprinderii precum cea financiară şi de cercetare-dezvoltare. Se deschid astfel perspective de lucru în toate sectoarele de activitate (industrie, turism, servicii) atât în România cât şi în străinătate.