Managementul organizaţiilor

Tutori
Prof. dr. Ştefan Andrei Neştian
Conf. dr. Silviu Mihail Tiţă

Plan de învățământ

Fişele disciplinelor din planul de învăţământ

 • Semestrul 1
  Management strategic
  Guvernanţă corporativă
  Leadership
  Strategii antreprenoriale
  Disciplina opţională: 1 din 3
  Managementul riscului
  Managementul Marketingului
  Managementul relaţiilor cu clienţii
  Discipline facultative
  Managementul organizațiilor
  Semestrul 2
  Managementul cunoştinţelor organizaţionale
  Managementul achiziţiilor
  Management intercultural
  Managementul performanţei şi a recompenselor resurselor umane
  Etică şi integritate academică
  Etica afacerilor
  Discipline facultative
  Real Estate Business Management
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2023/2024)
 • Semestrul 1
  Analiză financiară
  Cercetare şi consultanţă în management
  Gestiunea financiar contabilă a firmei
  Managementul proceselor de afaceri
  Disciplina opţională: 1 din 2
  Managementul schimbării
  Analiza datelor de afaceri
  Disciplina opţională: 1 din 2
  Inteligentă economică
  Antreprenoriat şi inovare
  Semestrul 2
  Tehnici cantitative de decizie
  Evaluarea şi analiza performanţelor organizaţionale
  Designul organizaţiilor
  Practică
  Stagiu de cercetare 
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2023/2024)


Pentru ca absolvenții săi să poată răspunde provocărilor pieții, programul de master Managementul organizațiilor este focalizat pe formarea de abilităţi şi acumularea de cunoştinţe avansate de specialitate în domeniul managementului.

Formarea abilităților și acumularea cunoștințelor studenților este asigurată prin: activitate academică constând din: cursuri, seminarii, tutoriale, workshop-uri; activitate de învăţare individuală care include: elaborarea de referate și proiecte, studii de caz, studierea bibliografiei recomandate, analiza critică a articolelor din presa de specialitate, a rapoartelor, studiilor şi documentelor de natură managerială a unor organizaţii, prezentarea concluziilor la seminarii sau sesiuni de comunicări științifice; activitatea de învăţare şi lucru în grup prin participarea la dezbaterile de la cursuri şi seminarii, elaborarea şi prezentarea de rapoarte sau proiecte; activitate practică, constând din stagiu practic într-o organizație (7 săptămâni).

Studenţii care obţin rezultate excelente în cursul studiilor de master pot beneficia de burse în acord cu regulamentul de desfăşurare a activităţii didactice aprobat la nivel de universitate.

Programul de pregătire include și o componentă de acumulare a cunoştinţelor privind cercetarea în domeniul managementului organizaţiilor, ceea ce va face accesibile posturile din companiile de consultanță în afaceri dar şi posturile din cercetarea universitară. Continuarea pregătirii cu realizarea unui doctorat va fi o opţiune la îndemâna absolvenţilor cu rezultate remarcabile în activitatea de cercetare pe perioada masterului.

Absolvenţii masteratului Managementul organizaţiilor vor putea accesa locuri de muncă din domeniul managementului în diverse organizaţii, de la societăţile comerciale din practic orice domeniu la instituţii publice din domeniul administraţiei, învăţământului, culturii sau sănătăţii.