Managementul organizaţiilor

Tutori
Conf. dr. Ştefan Andrei Neştian
Conf. dr. Silviu Mihail Tiţă

Plan de învățământ


Pentru ca absolvenții săi să poată răspunde provocărilor pieții, programul de master Managementul organizațiilor este focalizat pe formarea de abilităţi şi acumularea de cunoştinţe avansate de specialitate în domeniul managementului.

Formarea abilităților și acumularea cunoștințelor studenților este asigurată prin: activitate academică constând din: cursuri, seminarii, tutoriale, workshop-uri; activitate de învăţare individuală care include: elaborarea de referate și proiecte, studii de caz, studierea bibliografiei recomandate, analiza critică a articolelor din presa de specialitate, a rapoartelor, studiilor şi documentelor de natură managerială a unor organizaţii, prezentarea concluziilor la seminarii sau sesiuni de comunicări științifice; activitatea de învăţare şi lucru în grup prin participarea la dezbaterile de la cursuri şi seminarii, elaborarea şi prezentarea de rapoarte sau proiecte; activitate practică, constând din stagiu practic într-o organizație (7 săptămâni).

Studenţii care obţin rezultate excelente în cursul studiilor de master pot beneficia de burse în acord cu regulamentul de desfăşurare a activităţii didactice aprobat la nivel de universitate.

Programul de pregătire include și o componentă de acumulare a cunoştinţelor privind cercetarea în domeniul managementului organizaţiilor, ceea ce va face accesibile posturile din companiile de consultanță în afaceri dar şi posturile din cercetarea universitară. Continuarea pregătirii cu realizarea unui doctorat va fi o opţiune la îndemâna absolvenţilor cu rezultate remarcabile în activitatea de cercetare pe perioada masterului.

Absolvenţii masteratului Managementul organizaţiilor vor putea accesa locuri de muncă din domeniul managementului în diverse organizaţii, de la societăţile comerciale din practic orice domeniu la instituţii publice din domeniul administraţiei, învăţământului, culturii sau sănătăţii.