Marketing şi comunicare în afaceri

Tutori
Conf. dr. Iuliana Claudia Stoian
Conf. dr. Oana Carmen Ţugulea

Plan de învățământ

Fişele disciplinelor din planul de învăţământ

 • Semestrul 1
  Publicitate
  Brand Management
  Tehnici de negociere
  Analiză calitativă de marketing
  Discipline facultative
  Managementul conflictelor
  Semestrul 2
  Marketing digital
  Strategii de preţ
  Managementul vânzărilor
  Psihologia consumatorului
  Gândire creativă
  Etica și integritate academică
  Discipline facultative
  Managementul recompenselor/ Managementul afacerilor imobiliare
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2023/2024)
 • Semestrul 1
  Distribuţie
  Limba engleză avansată pentru afaceri
  Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei
  Promovare online
  Comunicare organizațională
  Discipline facultative:
  Comunicare interculturală în limbă Germană
  Comunicare interculturală în limbă Franceză
  Semestrul 2
  Content Marketing
  Relații publice
  Discipline opționale: 1 din 2
  Stagiu organizațional
  Marketing experiențial
  Discipline opționale: 1 din 3
  Managementul proiectelor
  Analiză financiară
  Comunicare interculturală
  Discipline opționale: 1 din 2
  Marketing social
  Inteligenţă economică
  Discipline facultative:
  Geopolitică şi mediile de afaceri
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2023/2024)


Programul de master Marketing şi Comunicare în Afaceri se adresează:

• absolvenţilor licențiați în domeniul fundamental Științe Economice care provin din universități acreditate;
• absolvenţilor cu diplomă de licenţă în alte domenii decât cel economic, care îşi doresc o formare specializată în Marketing;
• profesioniştilor din întreprinderi, absolvenţi de facultate, persoane care lucrează deja şi au dobândit experienţă în practică;
• persoanelor care dețin o diplomă de licență și doresc să continue studiile prin programe doctorale sau alte programe de cercetare;

Programul de studiu Marketing şi Comunicare în Afaceri pregăteşte studenţii pentru asumarea funcţiilor care presupun comunicare extra şi intraorganizaţională (Publicitate, PR, Promoţii, Vânzări, Resurse Umane, aplicaţii informatice şi interculturale).

Studenţii au posibilitatea formării în cadrul programelor de schimburi studenţeşti, prin:

• stagii de studiu în străinătate;
• stagii de practică în firme specializate din străinătate;
• vizite de studiu şi schimburi de experienţă;
• participare la cursuri şi prelegeri susţinute în România de către profesori din universităţi străine;
• programe de colaborare stabilite între Universitatea Alexandru Ioan Cuza şi universităţile europene partenere.