Marketing şi comunicare în afaceri

Tutori
Conf. dr. Iuliana Claudia Stoian
Conf. dr. Oana Carmen Ţugulea

Plan de învățământ


Programul de master Marketing şi Comunicare în Afaceri se adresează:

• absolvenţilor licențiați în domeniul fundamental Științe Economice care provin din universități acreditate;
• absolvenţilor cu diplomă de licenţă în alte domenii decât cel economic, care îşi doresc o formare specializată în Marketing;
• profesioniştilor din întreprinderi, absolvenţi de facultate, persoane care lucrează deja şi au dobândit experienţă în practică;
• persoanelor care dețin o diplomă de licență și doresc să continue studiile prin programe doctorale sau alte programe de cercetare;

Programul de studiu Marketing şi Comunicare în Afaceri pregăteşte studenţii pentru asumarea funcţiilor care presupun comunicare extra şi intraorganizaţională (Publicitate, PR, Promoţii, Vânzări, Resurse Umane, aplicaţii informatice şi interculturale).

Studenţii au posibilitatea formării în cadrul programelor de schimburi studenţeşti, prin:

• stagii de studiu în străinătate;
• stagii de practică în firme specializate din străinătate;
• vizite de studiu şi schimburi de experienţă;
• participare la cursuri şi prelegeri susţinute în România de către profesori din universităţi străine;
• programe de colaborare stabilite între Universitatea Alexandru Ioan Cuza şi universităţile europene partenere.