Management în comerţ

Tutori
Conf. dr. Gina Ionela Butnaru

Plan de învățământ

 • Discipline obligatorii
  Comunicare organizaţională
  Managementul proiectelor
  Analiză şi planificare în comerţ
  Cercetari de piata in comerţ
  Engleza pentru afaceri in comert
  Discipline opționale – cinci discipline din pachet
  Contabilitate pentru afaceri
  Informatica pentru afaceri
  Finanțele afacerilor
  Managementul organizaţiilor
  Marketing operaţional şi strategic
  Economie
  Statistica pentru afaceri
 • Discipline obligatorii
  Recrutarea, selecţia şi dezvoltarea resurselor umane
  Managementul vanzărilor
  Merchandising şi structuri ambientale
  Crearea şi gestiunea portofoliului de clienţi
  Proiect de specialitate
  Etica afacerilor si protectia consumatorului
  Managementul centrelor comerciale
  Cercetarea comportamentului consumatorului
  Managementul achiziţiilor
  Practica

Misiune:

Programul de masterat MANAGEMENT ÎN COMERŢ are ca misiune specializarea absolvenţilor de învăţământ superior în domeniile achiziţii, distribuţie, vânzări prin însuşirea de cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de cercetare care să le asigure accesul ca profesionişti pe piaţa muncii, capabili să evolueze atât în context naţional cât şi internaţional. Motivaţia formării tinerilor absolvenţi în domeniul comerţ este generată de cerinţele companiilor româneşti şi străine care au conştientizat necesitatea angajării profesioniştilor pregătiţi pentru a înfrunta provocările pieţei europene.

Calificări:
• manager magazin;
• manager raion;
• consilieri clientelă;
• analist vânzări;
• brand manager;
• manager de produs;
• manager de relaţii publice;
• manager de vânzări.