Finanţe – asigurări

Tutori
Conf. dr. Bogdan Zugravu
Prof. dr. Sebastian Lazăr

Plan de învățământ

  • Semestrul 1
    Guvernanţa corporativă şi sistemul de control intern
    Audit intern I (Concepte, planificare şi standarde)
    Gestiunea financiară a instituțiilor publice
    Gestiunea riscurilor
    Discipline opționale: 1 din 2
    Politici monetare
    Asigurari sociale
    Discipline facultative
    Sisteme informaţionale de birou
    Contabilitate pentru afaceri
    Semestrul 2
    Evaluarea întreprinderii
    Asigurari de bunuri și persoane
    Finanțe publice europene
    Finanţarea dezvoltării imobiliare
    Modelare pe piața financiară
    Discipline facultative
    Drept financiar european
    Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2022/2023)
  • Semestrul 1
    Politici financiare publice
    Fiscalitate şi strategii de afaceri
    Sisteme fiscale comparate
    Audit intern II (Misiuni de audit)
    Discipline opționale
    Procedură fiscală
    Metode de cercetare în finanţe
    Discipline facultative:
    Management strategic
    Semestrul 2
    Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii
    Sisteme moderne de asigurari
    Preţuri şi concurenţa
    Etică și integritate academică
    Stagiu de cercetare/ documentare şi pregătirea disertației
    Practică
    Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2022/2023)


SINERGIE ÎN ACȚIUNE

Programul de master se adresează absolvenţilor ciclului I de studii în „Finanţe – Bănci”, dar şi tuturor absolvenţilor de studii de licenţă (economice sau de altă natură) preocupaţi de dezvoltarea carierei profesionale. El oferă educaţie avansată de specialitate în domeniul financiar, asigurând dezvoltarea solidă, durabilă şi echilibrată a carierelor profesionale şi conferind valoare intelectuală, încredere personală şi motivaţie. Absolvenţii FA au perspective certe de integrare pe piaţa muncii, susţinute de competenţele dobândite ce oferă posibilitatea angajării atat in sectorul public, cât și în cel privat. Din acest punct de vedere, FA MASTER oferă un avantaj competitiv greu de egalat.

Competențe:

  • utilizarea de metode si tehnici financiare, adoptarea de decizii si executarea de operațiuni complexe;
  • analiza, evaluarea, elaborarea de proiecte şi strategii financiare;
  • previzionarea, măsurarea şi gestiunea riscurilor financiare în diferitele organizații;
  • gestiunea şi optimizarea portofoliilor de produse financiare şi de asigurări;
  • gestiunea şi optimizarea activităţii financiare a instituţiilor publice;
  • planificarea şi coordonarea activităților fiscale, de control şi audit.