Finanţe – asigurări

Tutori
Conf. dr. Bogdan Zugravu
Prof. dr. Sebastian Lazăr

Plan de învățământ

Fişele disciplinelor din planul de învăţământ

 • Semestrul 1
  Guvernanţa corporativă şi sistemul de control intern
  Audit intern I (Concepte, planificare şi standarde)
  Gestiunea financiară a instituțiilor publice
  Gestiunea riscurilor
  Discipline opționale: 1 din 2
  Politici monetare
  Asigurari sociale
  Discipline facultative
  Sisteme informaţionale de birou
  Contabilitate pentru afaceri
  Semestrul 2
  Evaluarea întreprinderii
  Asigurari de bunuri și persoane
  Finanțe publice europene
  Finanţarea dezvoltării imobiliare
  Modelare pe piața financiară
  Discipline facultative
  Drept financiar european
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2023/2024)
 • Semestrul 1
  Politici financiare publice
  Fiscalitate şi strategii de afaceri
  Sisteme fiscale comparate
  Audit intern II (Misiuni de audit)
  Discipline opționale
  Procedură fiscală
  Metode de cercetare în finanţe
  Discipline facultative:
  Management strategic
  Semestrul 2
  Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii
  Sisteme moderne de asigurari
  Preţuri şi concurenţa
  Etică și integritate academică
  Stagiu de cercetare/ documentare şi pregătirea disertației
  Practică
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2023/2024)


SINERGIE ÎN ACȚIUNE

Programul de master se adresează absolvenţilor ciclului I de studii în „Finanţe – Bănci”, dar şi tuturor absolvenţilor de studii de licenţă (economice sau de altă natură) preocupaţi de dezvoltarea carierei profesionale. El oferă educaţie avansată de specialitate în domeniul financiar, asigurând dezvoltarea solidă, durabilă şi echilibrată a carierelor profesionale şi conferind valoare intelectuală, încredere personală şi motivaţie. Absolvenţii FA au perspective certe de integrare pe piaţa muncii, susţinute de competenţele dobândite ce oferă posibilitatea angajării atat in sectorul public, cât și în cel privat. Din acest punct de vedere, FA MASTER oferă un avantaj competitiv greu de egalat.

Competențe:

 • utilizarea de metode si tehnici financiare, adoptarea de decizii si executarea de operațiuni complexe;
 • analiza, evaluarea, elaborarea de proiecte şi strategii financiare;
 • previzionarea, măsurarea şi gestiunea riscurilor financiare în diferitele organizații;
 • gestiunea şi optimizarea portofoliilor de produse financiare şi de asigurări;
 • gestiunea şi optimizarea activităţii financiare a instituţiilor publice;
 • planificarea şi coordonarea activităților fiscale, de control şi audit.