Finanţe – asigurări

Tutori
Conf. dr. Bogdan Zugravu
Prof. dr. Sebastian Lazăr

Plan de învățământ


SINERGIE ÎN ACȚIUNE

Programul de master se adresează absolvenţilor ciclului I de studii în „Finanţe – Bănci”, dar şi tuturor absolvenţilor de studii de licenţă (economice sau de altă natură) preocupaţi de dezvoltarea carierei profesionale. El oferă educaţie avansată de specialitate în domeniul financiar, asigurând dezvoltarea solidă, durabilă şi echilibrată a carierelor profesionale şi conferind valoare intelectuală, încredere personală şi motivaţie. Absolvenţii FA au perspective certe de integrare pe piaţa muncii, susţinute de competenţele dobândite ce oferă posibilitatea angajării atat in sectorul public, cât și în cel privat. Din acest punct de vedere, FA MASTER oferă un avantaj competitiv greu de egalat.

Competențe:

  • utilizarea de metode si tehnici financiare, adoptarea de decizii si executarea de operațiuni complexe;
  • analiza, evaluarea, elaborarea de proiecte şi strategii financiare;
  • previzionarea, măsurarea şi gestiunea riscurilor financiare în diferitele organizații;
  • gestiunea şi optimizarea portofoliilor de produse financiare şi de asigurări;
  • gestiunea şi optimizarea activităţii financiare a instituţiilor publice;
  • planificarea şi coordonarea activităților fiscale, de control şi audit.