Sebastian Lazăr

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Sisteme fiscale comparate/ Comparative Tax Systems
Fiscalitate şi strategii de afaceri/ Taxation and Business Strategies
Finanţe/ Finance
Taxes and Business Strategy

Domenii de interes / Areas of interest

Fiscalitate/Fiscality
Impozitarea întreprinderilor/ Business Taxation
Gestiune financiară/ Financial Management

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-801
Stay in Touch