Economie şi afaceri internaționale

Tutori
Anul I: Conf. dr. Mihaela Ifrim
Anul II: Prof. dr. Vasile Ișan

Plan de învățământ


Programul de studii de master își propune să formeze specialiști de înaltă calitate, capabili să evalueze și să analizeze critic aspectele din domeniul economiei și afacerilor internaționale, să soluționeze pertinent problemele și să elaboreze decizii eficiente în domeniul relațiilor economice internaționale.

Obiective: Facilitarea accesului absolvenților pe piața muncii din țară și din străinatate, prin asigurarea unei pregătiri adecvate într-un domeniu de larg interes; Dezvoltarea unei culturi organizaționale în întreprinderile de afaceri și instituțiile publice din țară, care să pună în valoare competențele și principiile societății deschise; Să ofere studenților cunoștințe aprofundate în domeniul afacerilor internaționale; Să ofere studenților cunoștințe aprofundate despre structura și evoluțiile piețelor globale, sistemul de guvernanță globală, relațiile între statele-națiune și regionalizarea economică; Să dezvolte în continuare gândirea analitică, spiritul critic și creativitatea studenților, ca suport al independenței intelectuale și al comportamentului rațional; Să dezvolte capacitatea studenților de a elabora decizii și de a întreprinde acțiuni în condiții de creștere a incertitudinii și complexității mediului economic global.

Ce îți oferă specializarea: pregătire complexă; exersarea capacității de a identifica tendinţele pieţelor internaţionale şi de a lua decizii adecvate sub raport economic; premisele necesare înţelegerii profunde a economiei contemporane; cunoştinţe profesionale într-o manieră elevată şi atractivă; contextul oportun pentru construirea încrederii personale şi motivaţiei, ca suport pentru dezvoltarea de cariere profesionale în organizaţii de afaceri, instituţii publice şi afaceri internaţionale; conectarea, prin activități extracuriculare dinamice și centrate pe student, la o comunitate care să permită conectarea individuală la mediul academic și de business.