Oana Ramona Guriţă

Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Politici internaţionale şi economie mondială / International Policies and World Economics

Domenii de interes / Areas of interest:

Economie instituţională / Institutional Economics
Economia tranziţiei / Economics of Transition
Economie Europeană / European Economics
Integrare economică / Economic Integration
Economie mondială / World Economy

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-706b
Stay in Touch