Contabilitatea afacerilor

Tutori
Prof. dr. Iuliana Georgescu
Prof. dr. Daniela Mardiros

Plan de învățământ

 • Discipline obligatorii
  Analiza economico-financiara
  Contabilitatea costurilor
  Normalizare contabilă
  Gestiunea financiară a ciclului de exploatare
  Discipline opționale – cinci discipline din pachet
  Contabilitate pentru afaceri
  Informatica pentru afaceri
  Finanțele afacerilor
  Managementul organizaţiilor
  Marketing operaţional şi strategic
  Economie
  Statistica pentru afaceri
  Discipline opționale – o disciplină din pachet
  Drept societar
  Standarde de evaluare
 • Discipline obligatorii
  Contabilitate financiara intermediara
  Introducere în auditul financiar
  Contabilitate managerială
  Contabilitatea organizaţiilor guvernamentale
  Raportări financiar-contabile
  Diagnostic financiar-contabil
  Control şi expertize contabile
  Proiect de specialitate
  Practică
  Discipline opționale – o disciplină din pachet
  Contabilitate şi fiscalitate
  Evaluarea afacerii
  Consolidarea conturilor
  Norme si proceduri de audit

 • Planul de învăţământ se aplică masteranzilor din promoţia 2016/2018

Programul de masterat Contabilitatea afacerilor (forme de învăţământ: cu frecvenţă – IF şi cu frecvenţă redusă – IFR) îşi propune formarea de profesionişti capabili să lucreze şi să obţină rezultate performante în domeniul financiar-contabil, ca răspuns la cererea formulată de entităţile economice.

Programul de masterat Contabilitatea afacerilor are ca misiune specializarea absolvenţilor de învăţământ superior în domeniile: contabilitate financiară, contabilitate publică şi de gestiune, audit, analiză şi diagnostic economico-financiare, control şi expertize contabile, pe fondul procesului de normalizare traversat în prezent de contabilitatea românească.
Prin însuşirea de cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de cercetare, tinerilor absolvenţi li se facilitează accesul ca profesionişti pe piaţa muncii, capabili să evolueze atât în context naţio-nal, cât şi internaţional.

Competenţe generale şi profesionale
În cadrul acestui program de master, ne propunem să acţionăm în aşa fel încât absolvenţii să dobândească abilităţi şi cunoştinţe care să le permită:
• să asimileze metodele şi tehnicile de lucru în domeniul contabilităţii, auditului şi expertizei contabile judiciare şi extrajudiciare;
• să efectueze analize şi interpretări ale informaţiilor din situaţiile financiare în procesul de fundamentare şi luare a deciziilor;
• să proiecteze şi să utilizeze sisteme informaţionale privind contabilitatea, managementul financiar şi administrarea afacerilor;
• să organizeze şi să conducă departamentele de contabilitate financiară şi de gestiune, să elaboreze politici şi strategii financiar-contabile;
• să participe la negocieri şi la activităţi de consultanţă de specialitate (financiar-contabilă, fiscală, audit intern şi extern);
• să aibă capacitatea de a organiza şi de a conduce eficient munca în echipă;
• să cunoască normele şi tehnicile de auditare a sistemelor informatice de gestiune şi de evaluare a afacerilor;
• să efectueze raportări şi să asigure consultanţă în domeniile expertizei contabile şi al controlului financiar.