Management

Rolul clasic al managementului este de a realiza munca prin intermediul oamenilor, dar managementul actual înseamnă să formezi oamenii prin muncă, punând cei mai buni oameni în fața celor mai bune oportunităţi. Programul de studii de licență Management contribuie decisiv la dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, manageriale şi de leadership ale studenților, ajutându-i să se realizeze conform vocației lor. Obiectivul programului este de a forma specialişti în funcționarea unei organizații, viitori lideri capabili să inițieze, să conducă și să dezvolte o afacere prin cunoștințele lor teoretice solide, prin abilităţile practice, mentalitățile și competențele specifice.

Plan de învățământ


Programul de studiu se adresează celor care doresc să își dezvolte competenţele personale şi profesionale utile în administrarea unei afaceri și în dezvoltarea unei cariere manageriale. Managementul oferă o perspectivă integrată asupra: funcționării componentelor unei organizații, problemelor sale de natură economico-financiară şi modalităților de conducere a oamenilor dintr-o organizație.
Dezvoltarea personală va avea loc pe trei dimensiuni: Competențele economice vor fi formate în principal în primii 2 ani, Competențele de inițiere și administrare a unei afaceri vor fi dezvoltate prin discipline de specialitate din domeniul Managementului, Competențe interpersonale și de leadership vor fi dobândite la disciplinele orientate în acest sens dar și prin activități practice de la seminariile mai multor discipline.
Ca studenți, veți fi susținuți și încurajați să combinați formarea teoretică cu dezvoltarea practică a competențelor manageriale prin internshipuri, mentorizare, activități studențești sau job-uri part-time.