Finanțe și Bănci

Programul de studii Finanţe şi Bănci reprezintă unul dintre pilonii de bază ai FEAA, care în timp a devenit un etalon al educației financiare, asigurând studenților (la cursuri de zi sau la distanţă) abilități de procurare și utilizare a capitalurilor, dezvoltarea instinctelor raționale de prevenire a riscului, calități cerute de angajatori diverși si sofisticați, de la corporații gigant la firme mici, la bănci și instituții financiare, entități de consultanță și audit sau societăți de asigurare. Ca urmare a notorietății acestei specializări de peste jumătate de secol, profesionalismul absolvenților noștri a devenit o prezență constantă în mediul de afaceri, oferind asistență financiară continuă, pentru funcționarea normală a piețelor financiar-bancare.

Plan de învățământ


OPORTUNITĂŢI de CARIERĂ
– analist de credite/administrator de cont;
– analist financiar/analist de investiții;
– consilier bancar/fiscal/de asigurări;
– agent de bursă/pentru servicii de investiții financiare;
– inspector fiscal, agent de capital de risc;
– auditor intern pentru sectorul public/auditor extern;
– broker imobiliar.
STAGII PRACTICĂ – INSTITUŢII GAZDĂ
– Bănci comerciale/investiții, burse de valori ;
– Societăți de asigurare, de consultanță financiară;
– Societăți de administrare a investițiilor;
– Departamente financiar-contabile;
– Banca Națională a României;
– Autoritatea de Supraveghere Financiară;
– Agenția Națională de Administrare Fiscală;
– Consiliul Concurenței, Curtea de Conturi;
– Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice.