Finanțe și Bănci

Programul de studii Finanţe şi Bănci reprezintă unul dintre pilonii de bază ai FEAA, care în timp a devenit un etalon al educației financiare, asigurând studenților (la cursuri de zi sau la distanţă) abilități de procurare și utilizare a capitalurilor, dezvoltarea instinctelor raționale de prevenire a riscului, calități cerute de angajatori diverși si sofisticați, de la corporații gigant la firme mici, la bănci și instituții financiare, entități de consultanță și audit sau societăți de asigurare. Ca urmare a notorietății acestei specializări de peste jumătate de secol, profesionalismul absolvenților noștri a devenit o prezență constantă în mediul de afaceri, oferind asistență financiară continuă, pentru funcționarea normală a piețelor financiar-bancare.

Plan de învățământ

Fişele disciplinelor din planul de învăţământ

 • Seria 2023/2026
  Anul de studiu I
  Semestrul 1
  Microeconomie
  Bazele contabilității
  Matematici aplicate în economie
  Dreptul afacerilor
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 1
  Tehnologii informaționale pentru afaceri
  Educație fizică 1
  Semestrul 2
  Bazele statisticii
  Macroeconomie
  Instrumente software pentru afaceri
  Contabilitate financiară
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 2
  Management
  Educație fizică 2
  Discipline facultative (Matematici elementare; Finanţe personale)
  Anul de studiu II
  Semestrul 1
  Finanţe
  Econometrie
  Marketing
  Finanțele întreprinderilor
  Bazele asigurărilor de bunuri şi persoane
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 3
  Educaţie fizică 3
  Semestrul 2
  Pieţe de capital
  Monedă şi credit
  Sisteme şi operaţiuni bancare
  Finanţe publice
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 4
  Practică de specialitate
  Educaţie fizică 4
  Anul de studiu III
  Semestrul 1
  Principii și tehnici bancare
  Relaţii valutar-financiare internaţionale
  Piețele instrumentelor financiare derivate
  Integrare financiar-monetară europeană
  Control financiar-bancar
  Disciplină opţională (Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice; Etică si integritate academică) – 1 din 2
  Semestrul 2
  Management financiar
  Management bancar
  Buget și Fiscalitate
  Instituţii financiar-bancare internaţionale
  Finanţarea investiţiilor
  Disciplină opţională (Gestiunea trezoreriei şi a datoriei publice; Finanţe locale; Drept financiar-bancar) – 1 din 3
  Disciplină opţională (Metodologia elaborării lucrării de licenţă; Proiect de specialitate) – 1 din 2 
 • Seria 2022/2025
  Anul de studiu I
  Semestrul 1
  Microeconomie
  Bazele contabilității
  Matematici aplicate în economie
  Dreptul afacerilor
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 1
  Tehnologii informaționale pentru afaceri
  Educație fizică 1
  Semestrul 2
  Bazele statisticii
  Macroeconomie
  Instrumente software pentru afaceri
  Contabilitate financiară
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 2
  Management
  Educație fizică 2
  Matematici elementare – Disciplină facultativă
  Anul de studiu II
  Semestrul 1
  Finanţe
  Econometrie
  Marketing
  Finanțele întreprinderilor
  Bazele asigurărilor de bunuri şi persoane
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 3
  Educaţie fizică 3
  Semestrul 2
  Pieţe de capital
  Monedă şi credit
  Sisteme şi operaţiuni bancare
  Finanţe publice
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 4
  Practică de specialitate
  Educaţie fizică 4
  Anul de studiu III
  Semestrul 1
  Principii și tehnici bancare
  Relaţii valutar-financiare internaţionale
  Piețele instrumentelor financiare derivate
  Integrare financiar-monetară europeană
  Control financiar-bancar
  Disciplină opţională (Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice; Etică si integritate academică) – 1 din 2
  Semestrul 2
  Management financiar
  Management bancar
  Buget și Fiscalitate
  Instituţii financiar-bancare internaţionale
  Finanţarea investiţiilor
  Disciplină opţională (Gestiunea trezoreriei şi a datoriei publice; Finanţe locale; Drept financiar-bancar) – 1 din 3
  Disciplină opţională (Metodologia elaborării lucrării de licenţă; Proiect de specialitate) – 1 din 2
 • Seria 2021/2024
  Anul de studiu I
  Semestrul 1
  Microeconomie
  Bazele contabilității
  Matematici aplicate în economie
  Dreptul afacerilor
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 1
  Tehnologii informaționale pentru afaceri
  Educație fizică 1
  Semestrul 2
  Bazele statisticii
  Macroeconomie
  Instrumente software pentru afaceri
  Contabilitate financiară
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 2
  Management
  Educație fizică 2
  Matematici elementare – Disciplină facultativă
  Anul de studiu II
  Semestrul 1
  Finanţe
  Econometrie
  Marketing
  Finanțele întreprinderilor
  Bazele asigurărilor de bunuri şi persoane
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 3
  Educaţie fizică 3
  Semestrul 2
  Pieţe de capital
  Monedă şi credit
  Sisteme şi operaţiuni bancare
  Finanţe publice
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 4
  Practică de specialitate
  Educaţie fizică 4
  Anul de studiu III
  Semestrul 1
  Principii și tehnici bancare
  Relaţii valutar-financiare internaţionale
  Piețele instrumentelor financiare derivate
  Integrare financiar-monetară europeană
  Control financiar-bancar
  Disciplină opţională (Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice; Etică si integritate academică) – 1 din 2
  Discipline facultative: Robot Process Automation
  Semestrul 2
  Management financiar
  Management bancar
  Buget și Fiscalitate
  Instituţii financiar-bancare internaţionale
  Finanţarea investiţiilor
  Disciplină opţională (Gestiunea trezoreriei şi a datoriei publice; Finanţe locale; Drept financiar-bancar) – 1 din 3
  Disciplină opţională (Metodologia elaborării lucrării de licenţă; Proiect de specialitate) – 1 din 2


OPORTUNITĂŢI de CARIERĂ
– analist de credite/administrator de cont;
– analist financiar/analist de investiții;
– consilier bancar/fiscal/de asigurări;
– agent de bursă/pentru servicii de investiții financiare;
– inspector fiscal, agent de capital de risc;
– auditor intern pentru sectorul public/auditor extern;
– broker imobiliar.
STAGII PRACTICĂ – INSTITUŢII GAZDĂ
– Bănci comerciale/investiții, burse de valori ;
– Societăți de asigurare, de consultanță financiară;
– Societăți de administrare a investițiilor;
– Departamente financiar-contabile;
– Banca Națională a României;
– Autoritatea de Supraveghere Financiară;
– Agenția Națională de Administrare Fiscală;
– Consiliul Concurenței, Curtea de Conturi;
– Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice.