Economie și Afaceri Internaționale

Programul de studii Economie şi Afaceri Internaţionale oferă studenţilor cadrul propice pentru dobândirea de competenţe foarte bune de comunicare în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, dezvoltarea de capabilităţi de nivel înalt pentru accesarea programelor internaţionale de studii, înțelegerea fenomenelor din economia mondială, cunoaşterea adecvată a mediului internaţional de afaceri, a instituţiilor şi politicilor Uniunii Europene, compatibilitatea profesională pentru locurile de muncă din instituţii care administrează programele de finanţare europeană, competenţe profesionale pentru angajarea într-un mare număr de activităţi, de la afaceri private interne care desfăşoară activităţi de comerţ exterior, până la firme multinaţionale şi instituţii internaţionale.

Plan de învățământ


Programul de studii EAI își propune să ofere educație de înaltă calitate în domeniul analizei economice a relațiilor internaționale, un nivel competitiv și compatibil internațional al cunoștințelor profesionale, excelența pregătirii în domeniul limbilor străine de circulație internațională, dezvoltarea capacității de aplicare practică a cunoștințelor teoretice dobândite, stimularea mobilității internaționale a studenților și formarea capacității de adaptare la schimbările continue de pe piața muncii. Absolvenții acestei specializări își pot dezvolta o carieră profesională în numeroase instituții și organizații, cum ar fi: firme și instituții de comerț exterior, firme care derulează operațiuni de import-export, reprezentanţe şi filiale ale firmelor străine, organisme şi instituţii ale Uniunii Europene, departamente de relaţii internaţionale din bănci, companii de asigurari şi instituţii financiare internaţionale, firme de transport şi expediţii internaţionale, asociaţii profesionale, institute și centre de cercetare, agenții guvernamentale etc.