Economie și Afaceri Internaționale

Programul de studii Economie şi Afaceri Internaţionale oferă studenţilor cadrul propice pentru dobândirea de competenţe foarte bune de comunicare în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, dezvoltarea de capabilităţi de nivel înalt pentru accesarea programelor internaţionale de studii, înțelegerea fenomenelor din economia mondială, cunoaşterea adecvată a mediului internaţional de afaceri, a instituţiilor şi politicilor Uniunii Europene, compatibilitatea profesională pentru locurile de muncă din instituţii care administrează programele de finanţare europeană, competenţe profesionale pentru angajarea într-un mare număr de activităţi, de la afaceri private interne care desfăşoară activităţi de comerţ exterior, până la firme multinaţionale şi instituţii internaţionale.

Plan de învățământ

Fişele disciplinelor din planul de învăţământ

 • Seria 2023/2026
  Anul de studiu I
  Semestrul 1
  Microeconomie
  Bazele contabilității
  Matematici aplicate în economie
  Dreptul afacerilor
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 1
  Tehnologii informaționale pentru afaceri
  Educație fizică 1
  Semestrul 2
  Bazele statisticii
  Macroeconomie
  Instrumente software pentru afaceri
  Contabilitate financiară
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 2
  Management
  Educație fizică 2
  Matematici elementare – Disciplină facultativă
  Anul de studiu II
  Semestrul 1
  Finanțe
  Econometrie
  Marketing
  Integrare economică europeană
  Comerț internațional
  Limba engleză/franceză/ germană pentru afaceri 3
  Educaţie fizică 3
  Semestrul 2
  Politici, institutii şi reglementări în comerţul internaţional
  Monedă și credit
  Managementul afacerilor internaționale
  Limba străină 1 (germană/ spaniolă/italiană/rusă)
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 4
  Practică de specialitate
  Educaţie fizică 4
  Anul de studiu III
  Semestrul 1
  Tranzacții comerciale internaționale
  Finanțe internaționale
  Doctrine economice
  Disciplină opțională (Relaţii internaționale și diplomație; Structuri de guvernanță în economia mondială) – 1 din 2
  Comunicare de afaceri în limba engleză/franceză
  Limba străină 2 (germană/spaniolă/ italiană/rusă)
  Semestrul 2
  Negocieri în afaceri internaționale
  Managementul proiectelor internaționale
  Logistica afacerilor internaționale
  Disciplină opțională 1 din 4:
                   – Turism internațional;
                   – Fundamentele managementului financiar;
                  – Metodologia elaborării lucrării de licență;
                  – Etică și integritate academică.
  Comunicare de afaceri în limba engleză/franceză
  Limba străină 3 (germană/spaniolă/ italiană/rusă)
 • Seria 2022/2025
  Anul de studiu I
  Semestrul 1
  Microeconomie
  Bazele contabilității
  Matematici aplicate în economie
  Dreptul afacerilor
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 1
  Tehnologii informaționale pentru afaceri
  Educație fizică 1
  Semestrul 2
  Bazele statisticii
  Macroeconomie
  Instrumente software pentru afaceri
  Contabilitate financiară
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 2
  Management
  Educație fizică 2
  Matematici elementare – Disciplină facultativă
  Anul de studiu II
  Semestrul 1
  Finanțe
  Econometrie
  Marketing
  Integrare economică europeană
  Comerț internațional
  Limba engleză/franceză/ germană pentru afaceri 3
  Educaţie fizică 3
  Semestrul 2
  Politici, institutii şi reglementări în comerţul internaţional
  Monedă și credit
  Managementul afacerilor internaționale
  Limba străină 1 (germană/ spaniolă/italiană/rusă)
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 4
  Practică de specialitate
  Educaţie fizică 4
  Anul de studiu III
  Semestrul 1
  Tranzacții comerciale internaționale
  Finanțe internaționale
  Doctrine economice
  Disciplină opțională (Relaţii internaționale și diplomație; Structuri de guvernanță în economia mondială) – 1 din 2
  Comunicare de afaceri în limba engleză 1/franceză 1 – 1 din 2
  Limba străină 2 (germană/spaniolă/ italiană/rusă) – 1 din 4
  Semestrul 2
  Negocieri în afaceri internaționale
  Managementul proiectelor internaționale
  Logistica afacerilor internaționale
  Disciplină opțională 1 din 4:
                  – Turism internațional;
                  – Fundamentele managementului financiar;
                  – Metodologia elaborării lucrării de licență;
                 – Etică și integritate academică.
  Comunicare de afaceri în limba engleză 2/franceză 2 – 1 din 2
  Limba străină 3 (germană/spaniolă/ italiană/rusă) 1 din 4
 • Seria 2021/2024
  Anul de studiu I
  Semestrul 1
  Microeconomie
  Bazele contabilității
  Matematici aplicate în economie
  Dreptul afacerilor
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 1
  Tehnologii informaționale pentru afaceri
  Educație fizică 1
  Semestrul 2
  Bazele statisticii
  Macroeconomie
  Instrumente software pentru afaceri
  Contabilitate financiară
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 2
  Management
  Educație fizică 2
  Matematici elementare – Disciplină facultativă
  Anul de studiu II
  Semestrul 1
  Finanțe
  Econometrie
  Marketing
  Integrare economică europeană
  Comerț internațional
  Limba engleză/franceză/ germană pentru afaceri 3
  Educaţie fizică 3
  Semestrul 2
  Politici, institutii şi reglementări în comerţul internaţional
  Monedă și credit
  Managementul afacerilor internaționale
  Limba străină 1 (germană/ spaniolă/italiană/rusă)
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 4
  Practică de specialitate
  Educaţie fizică 4
  Anul de studiu III
  Semestrul 1
  Tranzacții comerciale internaționale
  Finanțe internaționale
  Doctrine și curente economice contemporane
  Disciplină opțională (Relaţii internaționale și diplomație; Structuri de guvernanță în economia mondială) – 1 din 2
  Comunicare de afaceri în limba engleză 1/franceză 1 – 1 din 2
  Limba străină 2 (germană/spaniolă/ italiană/rusă) 1 din 4
  Semestrul 2
  Negocieri în afaceri internaționale
  Managementul proiectelor internaționale
  Logistica afacerilor internaționale
  Disciplină opțională 1 din 3:
                  – Turism internațional;
                  – Fundamentele managementului financiar;
                  – Metodologia elaborării lucrării de licență/Etică și integritate academică.
  Comunicare de afaceri în limba engleză 3/franceză 3 – 1 din 2
  Limba străină 3 (germană/spaniolă/ italiană/rusă)- 1 din 4


Programul de studii EAI își propune să ofere educație de înaltă calitate în domeniul analizei economice a relațiilor internaționale, un nivel competitiv și compatibil internațional al cunoștințelor profesionale, excelența pregătirii în domeniul limbilor străine de circulație internațională, dezvoltarea capacității de aplicare practică a cunoștințelor teoretice dobândite, stimularea mobilității internaționale a studenților și formarea capacității de adaptare la schimbările continue de pe piața muncii. Absolvenții acestei specializări își pot dezvolta o carieră profesională în numeroase instituții și organizații, cum ar fi: firme și instituții de comerț exterior, firme care derulează operațiuni de import-export, reprezentanţe şi filiale ale firmelor străine, organisme şi instituţii ale Uniunii Europene, departamente de relaţii internaţionale din bănci, companii de asigurari şi instituţii financiare internaţionale, firme de transport şi expediţii internaţionale, asociaţii profesionale, institute și centre de cercetare, agenții guvernamentale etc.