Contabilitate și Informatică de Gestiune

Programul de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG) face parte din oferta educațională a FEAA încă de la înfiinţarea acesteia, din anul 1962. Programul de studii CIG își propune formarea de specialiști care să activeze în domeniul financiar-contabil, din toate sectoarele economiei naționale. Pregătirea practică a studenților este facilitată și de protocolul încheiat cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România prin care se asigură stagii de practică pentru studenții din anii I și II, în cabinete/ societăți de contabilitate și expertiză contabilă. Studiile de licență pot fi completate ulterior prin programe de master care asigură accesul la organisme profesionale cu reprezentare națională și internațională (CECCAR, CAFR, ANEVAR, ACCA).

Plan de învățământ


CIG este o specializare de tradiţie care își propune formarea de specialiști cu pregătire multidisciplinară (contabilitate, informatică, analiză economică, fiscalitate etc.). Programul se adresează tuturor absolvenților de liceu care doresc să-şi dezvolte o carieră profesională în domeniul financiar-contabil.

Absolvenții de CIG pot accede la următoarele funcții: economist-contabil, responsabil compartiment contabilitate financiară și de gestiune, auditor intern, cenzor, analist financiar, analist/ proiectant de sisteme informaționale, inspector fiscal, evaluator, expert contabil, auditor financiar, consultant fiscal, specialist în insolvență etc.

Un procent semnificativ din studenții CIG beneficiază de o experiență internațională prin mobilități în străinătate la universități de prestigiu. Pregătirea multidisciplinară asigură un grad sporit de absorbție pe piața muncii, de exemplu, peste 68% dintre absolvenții promoției 2015 au fost angajați în primul an de la absolvire.