Contabilitate și Informatică de Gestiune

Programul de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG) face parte din oferta educațională a FEAA încă de la înfiinţarea acesteia, din anul 1962. Programul de studii CIG își propune formarea de specialiști care să activeze în domeniul financiar-contabil, din toate sectoarele economiei naționale. Pregătirea practică a studenților este facilitată și de protocolul încheiat cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România prin care se asigură stagii de practică pentru studenții din anii I și II, în cabinete/ societăți de contabilitate și expertiză contabilă. Studiile de licență pot fi completate ulterior prin programe de master care asigură accesul la organisme profesionale cu reprezentare națională și internațională (CECCAR, CAFR, ANEVAR, ACCA).

Plan de învățământ

Fişele disciplinelor din planul de învăţământ

 • Seria 2023/2026
  Anul de studiu I
  Semestrul 1
  Microeconomie
  Bazele contabilității
  Matematici aplicate în economie
  Dreptul afacerilor
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 1
  Tehnologii informaţionale pentru afaceri
  Educaţie fizică 1
  Semestrul 2
  Bazele statisticii
  Macroeconomie
  Instrumente software pentru afaceri
  Contabilitate financiară
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 2
  Management
  Educaţie fizică 2
  Matematici elementare – Disciplină facultativă
  Anul de studiu II
  Semestrul 1
  Finanțe
  Econometrie
  Marketing
  Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ
  Contabilitate financiară intermediară
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 3
  Educaţie fizică 3
  Semestrul 2
  Contabilitate de gestiune
  Moneda si credit
  Disciplina opțională 1 din 3:
                     – Baze de date;
                     – Protecția şi securitatea sistemelor informaţionale;
                     – Etică și integritate academică
  Normalizarea contabilității întreprinderii
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 4
  Practică de specialitate
  Educaţie fizică 4
  Anul de studiu III
  Semestrul 1
  Contabilitate aplicată
  Contabilitatea exportului si importului de marfuri
  Sisteme informaționale financiar-contabile I
  Contabilitatea instituțiilor de credit
  Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii
  Sisteme integrate – ERP
  Disciplină facultativă: Robot Process Automation
  Semestrul 2
  Analiza economico-financiară
  Contabilitate publică
  Contabilitatea operațiunilor fiscale ale întreprinderii
  Sisteme informaționale financiar-contabile II
  Proiecte economice in contabilitate (Elaborarea lucrării de licență)
  Control și audit intern
 • Seria 2022/2025
  Anul de studiu I
  Semestrul 1
  Microeconomie
  Bazele contabilității
  Matematici aplicate în economie
  Dreptul afacerilor
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 1
  Tehnologii informaţionale pentru afaceri
  Educaţie fizică 1
  Semestrul 2
  Bazele statisticii
  Macroeconomie
  Instrumente software pentru afaceri
  Contabilitate financiară
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 2
  Management
  Educaţie fizică 2
  Matematici elementare – Disciplină facultativă
  Anul de studiu II
  Semestrul 1
  Finanțe
  Econometrie
  Marketing
  Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ
  Contabilitate financiară intermediară
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 3
  Educaţie fizică 3
  Semestrul 2
  Contabilitate de gestiune
  Moneda si credit
  Disciplina opțională 1 din 3:
                     – Baze de date;
                     – Protecția şi securitatea sistemelor informaţionale;
                     – Etică și integritate academică
  Normalizarea contabilității întreprinderii
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 4
  Practică de specialitate
  Educaţie fizică 4
  Anul de studiu III
  Semestrul 1
  Contabilitate aplicată
  Contabilitatea exportului si importului de marfuri
  Sisteme informaționale financiar-contabile I
  Contabilitatea instituțiilor de credit
  Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii
  Sisteme integrate – ERP
  Disciplină facultativă: Robot Process Automation
  Semestrul 2
  Analiza economico-financiară
  Contabilitate publică
  Contabilitatea operațiunilor fiscale ale întreprinderii
  Sisteme informaționale financiar-contabile II
  Proiecte economice in contabilitate (Elaborarea lucrării de licență)
  Control și audit intern
 • Seria 2021/2024
  Anul de studiu I
  Semestrul 1
  Microeconomie
  Bazele contabilității
  Matematici aplicate în economie
  Dreptul afacerilor
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 1
  Tehnologii informaţionale pentru afaceri
  Educaţie fizică 1
  Semestrul 2
  Bazele statisticii
  Macroeconomie
  Instrumente software pentru afaceri
  Contabilitate financiară
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 2
  Management
  Educaţie fizică 2
  Matematici elementare – Disciplină facultativă
  Anul de studiu II
  Semestrul 1
  Finanțe
  Econometrie
  Marketing
  Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ
  Contabilitate financiară intermediară
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 3
  Educaţie fizică 3
  Semestrul 2
  Contabilitate de gestiune
  Moneda si credit
  Disciplina opțională 1 din 3:
                     – Baze de date;
                     – Protecția şi securitatea sistemelor informaţionale;
                     – Etică și integritate academică
  Normalizarea contabilității întreprinderii
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 4
  Practică de specialitate
  Educaţie fizică 4
  Anul de studiu III
  Semestrul 1
  Contabilitate aplicată
  Contabilitatea exportului si importului de marfuri
  Sisteme informaționale financiar-contabile I
  Contabilitatea instituțiilor de credit
  Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii
  Sisteme integrate – ERP
  Disciplină facultativă: Robot Process Automation
  Semestrul 2
  Analiza economico-financiară
  Contabilitate publică
  Contabilitatea operațiunilor fiscale ale întreprinderii
  Sisteme informaționale financiar-contabile II
  Proiecte economice in contabilitate (Elaborarea lucrării de licență)
  Control și audit intern


CIG este o specializare de tradiţie care își propune formarea de specialiști cu pregătire multidisciplinară (contabilitate, informatică, analiză economică, fiscalitate etc.). Programul se adresează tuturor absolvenților de liceu care doresc să-şi dezvolte o carieră profesională în domeniul financiar-contabil.

Absolvenții de CIG pot accede la următoarele funcții: economist-contabil, responsabil compartiment contabilitate financiară și de gestiune, auditor intern, cenzor, analist financiar, analist/ proiectant de sisteme informaționale, inspector fiscal, evaluator, expert contabil, auditor financiar, consultant fiscal, specialist în insolvență etc.

Un procent semnificativ din studenții CIG beneficiază de o experiență internațională prin mobilități în străinătate la universități de prestigiu. Pregătirea multidisciplinară asigură un grad sporit de absorbție pe piața muncii, de exemplu, peste 68% dintre absolvenții promoției 2015 au fost angajați în primul an de la absolvire.