Blog

,

Probă practică – Asistent univ. poz. 43

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Departamentul de Economie și Relații Internaționale

 

A N U N Ţ

Comisia de concurs, numită pentru ocuparea postului de Asistent universitar, perioadă determinată, poziţia 43 din Statul de funcţiuni al Departamentului de Economie și Relații Internaționale, a stabilit tema probei practice care va fi susținută luni, 27 iunie 2022, începând cu ora 14:00, în sala B311:

 

Piața financiară”

 

Informații despre post:
Microeconomie, Macroeconomie. 

COMISIA

Președinte:

  1. Prof.univ.dr. Andreea-Oana IACOBUȚĂ-MIHĂIȚĂ, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Membri:

  1. Prof.univ. dr. Liviu- George MAHA, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
  2. Prof.univ. dr. Gabriel Claudiu MURSA, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
  3. Prof.univ. dr. Gabriela Carmen PASCARIU, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
  4. Prof.univ. dr. Cristian POPESCU, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Membri supleanți:

  1. Prof.univ. dr. Laura MAXIM, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
  2. Conf.univ. dr. Raluca Irina CLIPA, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

 

Informațiile despre concurs, metodologie și tematică au fost afișate pe pagina web a Universității, link: https://www.uaic.ro/angajari_uaic/concursuri-posturi-didactice-si-de-cercetare-semestrul-ii-2021-2022-sesiunea-aprilie-2022-iulie-2022/

 

  Preşedintele comisiei de concurs,
Prof . univ. dr. Andreea-Oana Iacobuță-Mihăiță

Afișat,

25 iunie 2022, ora 14.00