Blog

,

Prelegere academică – Profesor poz. 20

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică

 

 

A N U N Ţ

 

Comisia de concurs, numită pentru ocuparea postului de profesor universitar, perioada nedeterminată, poziţia 20 din Statul de funcţiuni al Departamentului de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică, a stabililit tema prelegerii publice care va fi susţinută  – Luni, 27 iunie 2022, ora 14,00, în sala B 321 a:

 

”Regresia liniară simplă. Prezentarea modelului. Estimarea punctuală și prin interval de încredere a parametrilor modelului”

 (1 ORĂ)

 

Afişat,

25 iunie 2022

Preşedintele Comisiei de Concurs,

      Prof . univ. dr.  Mircea Asandului