Misiune și obiective

student12

Misiunea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA)

este să ofere educație de înaltă calitate, în scopul dezvoltării capacității intelectuale, a caracterului moral și a cunoștințelor de specialitate ale studenților, ca premise esențiale ale formării de elite profesionale, și să dezvolte cercetarea științifică de înalt nivel, în scopul răspândirii veritabilei culturi economice, a valorilor libertății economice și politice și a spiritului antreprenorial, ca premise ale progresului economic și social.

Obiectivele Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor:

  • adaptarea ofertei educaționale la cerințele dezvoltării unei economii de piață și a unei societăți „deschise” în România;

  • asimilarea standardelor occidentale de educație academică, ca fundament al formării de profesioniști capabili să răspundă „provocărilor” integrării europene și globalizării economiei mondiale;

  • integrarea educației cu cercetarea științifică, ca premisă a dezvoltării unui corp profesoral de elită;

  • dezvoltarea unei culturi organizaționale care să confere identitate și reputație facultății, sentiment al apartenenței instituționale și loialitate față de comunitatea academică a Universității;

  • introducerea și consolidarea managementului calității în toate programele educaționale și activitățile administrative, în scopul întăririi avantajelor competitive;

  • dezvoltarea parteneriatelor cu lumea afacerilor și instituțiile publice, în scopul ajustării permanente a ofertei educaționale la exigențele pieței muncii și al ameliorării formării profesionale a studenților;

  • situarea facultății în top-ul „școlilor” universitare din România și dobândirea recunoașterii internaționale.