Mesajul Doamnei Decan

A fi student FEAA este un privilegiu care atrage după sine o serie de responsabilităţi. Dacă ne-aţi ales, fiţi mândri de decizia luată, respectaţi facultatea şi comunitatea din care faceţi parte, pentru că de-a lungul timpului generaţii întregi de profesori şi studenţi au lucrat împreună pentru ca FEAA să ajungă ceea ce este astăzi: un reper pentru învăţământul superior economic din România. Efortul lor trebuie continuat şi, odată intraţi în această comunitate, este imperativ să vă asumați faptul că faceţi parte din acest demers. Dinamica mediului economic a determinat schimbarea paradigmei angajabilităţii, de aceea astăzi nu pregătim doar absolvenţi care se vor putea adapta cu uşurinţă la cerinţele tot mai ridicate ale pieţei muncii, ci mai ales absolvenţi care îşi vor crea propriile locuri de muncă. Scopul nostru este acela de a vă transforma în oameni care pot gândi şi acţiona independent şi care au sentimentul datoriei şi al responsabilităţii faţă de societatea în care trăiesc.

Educaţia trebuie privită ca un dar de preț și nu ca o datorie apăsătoare. Importanţa educaţiei într-o facultate nu constă în învățarea de date, ci în antrenarea minţii pentru a cunoaşte şi înţelege ceea ce nu se poate afla dintr-un manual. Informaţia şi competenţa nu sunt termeni care se exclud reciproc. Nu poţi fi cu adevărat competent dacă nu eşti bine informat. Şi, invers, informaţia este un bagaj greoi şi inutil dacă nu ştii când şi unde să o foloseşti. La FEAA, ne dorim ca în educaţie să includem şi un al treilea termen: formarea, în sensul de definire a personalităţii, de creare a omului „întreg“, prin infuzie de valori, de bun-gust, de bună-cuviinţă și angajare comunitară. Scopul nostru este să formăm oameni adevăraţi, care sunt mai mult decât profesionişti în domeniul lor de activitate şi mai mult decât „descurcăreţi“ cu „competenţe“ lucrative, oameni care sunt rezultatul unui efort de construcţie, de modelare integrală, pe care vrem să îl parcurgem ca parteneri. Considerăm că formarea studenţilor noștri, ca membri maturi care participă la viaţa societăţii, este finalizată doar atunci când, pe lângă transformarea lor în specialiști de valoare, am contribuit la dezvoltarea gândirii lor critice şi atitudinii morale, probate prin aspiraţia şi efortul de a fi capabili să-şi asume decizii în orice condiţii.

În acest spirit, îndemnul meu pentru voi este: Aveţi curajul să gândiţi cu mintea voastră! În ceea ce ne privește, vă asigur că obiectivele tuturor celor implicați în procesul educațional din facultatea noastră sunt convergente pentru că trebuie SĂ CÂŞTIGĂM ÎMPREUNĂ!.

Prof.univ.dr. Cristina-Teodora Roman
Decanul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor