Blog

,

Joint Workshop

Vă invitam să participați la Workshop-ul “Building European Administrative Area. Key Features and Boundaries” organizat în cadrul proiectului Jean Monnet Chair EU-PAIR în colaborare cu Europe Direct, Universitatea din Luxembourg, invitat Dr. Antonio García-Muñoz.

Evenimentul va avea loc în data de 11 Aprilie 2023, orele 12, în format hibrid, on-site, în sala C3 (corpul C al UAIC) și on-line, pe Teams, la adresa https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3apdpgkYiB2t5l0ZsxDVstvVRm5FgNSvOP7wr0HZ-AJv81%40thread.tacv2/1679579547751?context=%7b%22Tid%22%3a%22302e0245-bf49-45fe-b1f8-b645a729a737%22%2c%22Oid%22%3a%22ac348171-d55c-4dd0-99cd-603c8586e77b%22%7d .
Mai multe informații la adresa https://eu-pair.uaic.ro/workshop-april-2023/.

Detalii despre program aici.