Valeriu Dornescu

Conf.univ.dr. / Associate Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Monedă şi credit/ Money and Credit
Finanţarea investiţiilor/ Investment Financing
Investment banking/ Investment Banking
Politici de finanţare ale investiţiilor în contextul integrării europene/ Policies for Investment Financing in the Framework of European Integration

Domenii de interes / Areas of interest

Finanţe/ Finance
Monedă/ Money
Credit/ Credit
Pieţe de capital/ Capital Markets

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-803
Stay in Touch