Silviu Gabriel Ursu

Conf.univ.dr. / Associate Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Piețe financiare derivate/ Financial Derivates Markets
Pieţe de capital/ Capital Markets
Management financiar/ Financial Management

Domenii de interes / Areas of interest

Pieţe financiare/ Financial Markets
Management financiar/ Financial Management
Modelare financiară/ Financial Modelling

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-802
Stay in Touch