Ruxandra Petrovici

Conf.univ.dr. / Associate Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Limba franceză pentru afaceri / French for Business
Comunicare interculturală / Intercultural Communication

Domenii de interes / Areas of interest:

Limba franceză pentru afaceri / French for Business
Comunicarea interpersonală și comunicarea interculturală / Interpersonal and Intercultural Communication

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-507
Stay in Touch