Nicu Sprincean

Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Cursuri predate / Courses

Finanțe/Finance;
Monedă și credit/Money and Credit;
Piețe de capital/Capital Markets;
Piețele instrumentelor financiare derivate/Financial Derivatives Markets;
Management financiar/Financial Management;
Metode de cercetare in finanțe/Research Methods in Finance (toate activități de seminar)

Domenii de interes / Areas of interest

Riscul sistemic/Systemic Risk;
Ciclurile economice și financiare/Business and Financial Cycles;
Intermediere financiară/Financial Intermediation;
Banking

Curriculum vitae

Curriculum vitae – English

Activitate științifică

Scientific activity

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B512-C
Stay in Touch