Marius Alin Andrieş

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Piețele Instrumentelor Financiare Derivate/ Financial Derivates Markets
Microeconomics of Financial Institutions
Metode de Cercetare în Finanțe/Research Methods in Finance
Econometric Models for Finance and Macroeconomics

Domenii de interes / Areas of interest

Intermediere financiară/ Financial Intermediation
Performanță bancară/ Banking Performance
Eficiență bancară/ Banking Efficiency
Politică monetară/ Monetary Policy
Managementul riscului/ Risk Management
Finanțe Empirice/ Empirical Finance

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B512-C
Stay in Touch