Maria Prisacariu

Prof.univ.dr. /Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Pieţe de capital/ Capital Markets
Gestiunea modernă a portofoliului/ Modern Portfolio Management
Strategii pe pieţele financiare derivate/ Strategies on Derivative Financial Markets

Domenii de interes / Areas of interest

Pieţe de capital/ Capital Markets
Managementul portofoliilor/ Portfolio Management

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, Nr. 22, FEAA, C-802.
Stay in Touch