Dumitru Bucătaru

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Practică bănci şi burse de valori/ Practice in Banking and Stock Exchange
Gestiunea financiară a întreprinderii agroturistice/ Financial Management of Tourism Companies
Gestiunea financiară a întreprinderii/ Corporate financial administration
Evaluarea întreprinderii/ Company Evaluation
Finanţele întreprinderii/ Company Finance
Gestiunea financiară a întreprinderilor agroalimentare/ Financial Management of Companies in the Food Industry

Domenii de interes/ Areas of interest

Informatica/ Informatics

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-804
Stay in Touch