Dănuţ Valerian Chirleşan

Conf.univ.dr. / Associate Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

• Monedă şi credit/ Money and Credit
• Tehnici şi operaţiuni bancare/ Banking Techniques and Operations
• Economie Bancară/ Banking Economics
• Management financiar-bancar/ Financial-Banking Management
• Introducere în Ştiinţa Administraţiei/ Introduction to Administration Science
• Sisteme Administrative Comparate/ Comparative Administrative Systems
• Comunicare şi Negociere în Afaceri/ Business Communication and Negotiation
• Tehnici de Proiectare în Administraţia Publică/ Design Techniques in Public Administration
• Documente Administrative/ Administrative Documents
• Gestiunea Proiectelor Sisteme bancare europene – curs “Jean Monnet”/ Project Management European Banking Systems – „Jean Monnet” course
• Reforma sistemelor administrative – curs “Jean Monnet”/ Administrative Systems Reform – „Jean Monnet” course
• Piaţa produselor şi serviciilor bancare/ The Banking Products and Services Market

Domenii de interes / Areas of interest

• Finanţe/ Finance
• Bănci/ Banks
• Administraţia publică/ Public Administration
• Managementul proiectelor/ Project Management

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-803
Stay in Touch