Constantin-Marius Apostoaie

Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Cursuri predate / Courses

Monedă şi credit/ Money and Credit
Finanţe/ Finance
Sisteme și operațiuni bancare/ Banking Systems and Operations
Integrare financiar-monetară europeană/ European Financial and Monetary Integration
Piețe de capital/ Capital Markets
Reglementări şi instituţii ale pieţei de capital/ Capital Market Regulations and Institutions

Domenii de interes / Areas of interest

Bănci/ Banks
Instituții financiare nebancare (‘shadow banks’)/ Non-banking Financial Institutions (shadow banks)
Pieţe de capital/ Capital Markets
Integrare europeană/ European Integration
Politici monetare/ Monetary Policies

Curriculum vitae

Activitate științifică

Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA,
Stay in Touch