Carmen Toderaşcu

Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Cursuri predate / Courses

Relaţii valutar-financiare internaţionale/ International Foreign Exchange and Financial Relations
Finanţe/ Finance
Proces bugetar public/ Public Budgeting and Taxation Process
Asigurări/ Insurance
Evaluarea întreprinderi/ Company evaluation

Domenii de interes / Areas of interest

Relaţii valutar-financiare internaţionale/ International Foreign Exchange and Financial Relations
Finanţe/ Finance
Proces bugetar public/ Public Budgeting and Taxation Process
Asigurări/ Insurance
Evaluarea întreprinderi/ Company evaluation

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-606
Stay in Touch