Bogdan Narcis Fîrţescu

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Audit intern I – Concepte, planificare şi standarde (Master Finanțe – Asigurări şi Administrație Publică, anul 1)/ Internal Audit I – Concepts, Planning and Standards (Master of Finance – Insurance and Public Administration, year 1);
Audit intern II – Misiuni de audit (Master Finanțe – Asigurări şi Administrație Publică, anul 2)/ Internal audit II – Audit Missions (Master of Finance – Insurance and Public Administration, year 2);
Asigurări de bunuri şi persoane (Master Finanțe – Asigurări, anul 1)/ Life, Property and Liability Insurances (Master of Finance – Insurance, year 1);
Bazele asigurărilor de bunuri şi persoane (Licență, specializarea Finanțe şi Bănci, zi si ID, anul 2)/ Basics of Insurance of Goods and Persons (Undergraduate, Finance and Banking, traditional and distance learning, year 2);
Finanțe (Licență, zi, anul 2)/ Finance (Undergraduate, year 2);
Finanțe publice europene (Master Finanțe – Asigurări si Administrație Publica, anul 1)/ European Public Finance (Master of Finance – Insurance and Public Administration, year 1).

Domenii de interes / Areas of interest

• Finanţe/ Finance
• Asigurări/ Insurance

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.11, FEAA, C-801B
Stay in Touch