Angela Roman

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Monedă şi Credit/ Money and Credit
Politici monetare/ Monetary Policies
Relaţii valutar-financiare internaţionale/ International Foreign Exchange and Financial Relations
Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii/ Financing of Small and Medium Enterprises

Domenii de interes / Areas of interest

Bănci/ Banks
Politici monetare/ Monetary Policies
Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii/ Financing of Small and Medium Enterprises
Finanţe internaţionale/ International Finance
Economie monetară internaţională/ International Monetary Economy

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-805
Stay in Touch