Anca-Florentina Vatamanu

Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Cursuri predate / Courses

Finanţe locale/ Local Finance
Finanţe publice/ Public Finance
Finanţe/ Finance
Teoria generală a statului şi dreptului/ General Theory of State and Law
Managementul performanţei in administraţia publică/ Performance Management in Public Administration
Drept constituțional/ Constitutional Law

Domenii de interes / Areas of interest

Știința administrației/ Administration Science
Finanţe publice/ Public Finance
Finanţe locale/ Local Finance
Drept/ Law

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr. 22, FEAA, C-806b
Stay in Touch