Adina Dornean

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses

Finanţe/ Finance
Finanţe publice/ Public Finance
Integrare financiar-monetară europeană/ European Financial and Monetary Integration
Responsible Finance and Investing/ Responsible Finance and Investing
Preţuri şi concurenţă/ Prices and Competition
Politici europene/ European Policies
Gestiunea fondurilor structurale europene/ Management of European Structural Funds

Domenii de interes / Areas of interest

Finanţe/ Finance
Integrare europeană/ European Integration
Politici financiare/ Financial Policies
Politici europene/ European Policies

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-801a
Stay in Touch