Blog

, ,

Diseminare proiect Erasmus+GLOBDIVES

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi prin Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor este parteneră în cadrul unui nou proiect Erasmus+ intitulat Global Citizenship and Diversity Management (GC&DM) Skills in Higher Education (acronim GLOBDIVES).

În perioada 13-14 octombrie 2022, FEAA a găzduit întâlnirea intermediară a proiectului, la care au participat 7 reprezentanți internaționali ai universităților partenere, Finlanda, Germania, Lituania și Spania. Întâlnirea a avut drept scop analiza activităților desfășurate până în acest moment, precum și stabilirea pașilor viitori de urmat. S-au prezentat rezultatele parțiale cu privire la primele două produse intelectuale ale proiectului: dezvoltarea unui set comun de instrumente pedagogice de predare într-un mediu academic divers (Common European Pedagogical Toolkit and Framework for course design on GC&DM); un curs opțional de 5 credite despre cetățenia globală și managementul diversității (5-ECT Course Content on Global Citizenship and Diversity Management); și s-a lucrat la pregătirea celui de-al treilea produs intelectual: un set de instrumente pentru profesori care să sporească gradul de conștientizare cu privire la diversitate și incluziune în cadrul metodelor și activităților de învățare/predare (TTT toolkit for raising awareness about diversity and inclusion in teaching practices).

UAIC estei leaderul dezvoltării celui de-al treilea produs intelectual.

GLOBDIVES se axează pe probleme ale diversității din mediul academic legate de etnicitate, rasă, naționalitate, identitate, gen și orientare sexuală. Proiectul își propune să promoveze și să crească conștientizarea importanței din ce în ce mai mari a incluziunii și a managementului diversității în instituțiile de învățământ superior.

Proiectul GLOBDIVES este dezvoltat în cadrul proiectului Erasmus+ Parteneriate de cooperare în Învățământul superior. Partenerii proiectului sunt: Kauno Kolegija (Lituania – coordonatorul proiectului), LAB University of Applied Sciences (Finlanda), Hochschule fuer Technik und Wirtschaft des Saarlandes (Germania), Universidad de Vigo (Spania).

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi through its Faculty of Economics and Business Administration (FEAA) is a partner in a new Erasmus+ KA2 project named Global Citizenship and Diversity Management (GC&DM) Skills in Higher Education (acronym GLOBDIVES).

During 13-14 October 2022, FEAA hosted the interim transnational project meeting which was attended by 7 international members of the partner universities (Finland, Germany, Lithuania and Spain). The meeting aimed to analyze the activities developed so far in the project and to set up the next steps to follow. The partial outcomes regarding the first two Intellectual Outputs of the project were also presented, namely: the development of a Common European Pedagogical Toolkit and Framework for course design on GC&DM); a 5-ECTS Course Content on Global Citizenship and Diversity Management and the preparation of the 3rd Intellectual Output: a Train-the-Trainers toolkit for raising awareness about diversity and inclusion in teaching practices.

UAIC is the lead university in the development of the third intellectual product.

GLOBDIVES focuses on diversity issues in the academic environment related to ethnicity, race, nationality, identity, gender and sexual orientation. The project aims to promote and enhance the awareness of the greater importance of inclusion and diversity management in higher education institutions.

The GLOBDIVES project is developed within the Erasmus+ Higher Education Cooperation Partnerships. The project partners are: Kauno Kolegija (Lithuania – project coordinator), LAB University of Applied Sciences (Finlana), Hochschule fuer Technik und Wirtschaft des Saarlandes (Germany), Universidad de Vigo (Spain).