Învăţământ la distanţă și frecvență redusă

Învăţământul superior desfăşurat „la distanţă” sau „cu frecvență redusă” este o activitate individuală, care implică studentul în dezvoltarea şi coordonarea propriei strategii de învăţare. Învăţământul la distanţă este o formă de educaţie care asigură studentului independenţa în ceea ce priveşte:
• locul în care învaţă;
• modalităţile de rezolvare a temelor de autoevaluare şi de prezentare a temelor de control prevăzute pentru disciplinele studiate;
• perioadele de timp în care învaţă;
• metodele de învăţare;
• formele de comunicare cu cadrele didactice şi cu colegii.
Astfel, se pune accentul pe calitatea activităţii de orientare şi îndrumare a studiului, prin oferirea/includerea de situaţii de învăţare în materialele specifice ID.

Departamentul pentru Învăţământ la distanţă și frecvență redusă (ID-IFR) are ca scop asigurarea flexibilității programelor de studiu şi folosirea tehnologiilor moderne, pentru a suplini o parte din întâlnirile faţă în faţă care sunt specifice învăţământului la forma cu frecvenţă. Colectivul de cadre didactice, precum și dotările de care dispunem pentru desfășurarea activităților specifice, permit realizarea unui proces educațional de calitate, care să răspundă așteptărilor studenților și cerințelor pieței muncii.

Programe de studii și responsabili ID

Contabilitate şi informatică de gestiune – Prof.univ.dr. Georgescu Iuliana
Management – Prof.univ. dr. Neştian Andrei
Finanţe-Bănci – Prof.univ.dr. Anton Sorin
Administraţie Publică – Prof.univ.dr. Bercu Ana Maria

Contact Information
Prof. univ. dr. Valentin Niţă
Responsabil Departament
  • (40) 0232 201396
  • valnit@uaic.ro
  • Universitatea "AL.I. Cuza" Iasi, Bulevardul Carol I, nr.22, FEAA, B527
Stay in Touch